Допис Министарства просвете, науке и технолошког развоја у вези са планирањем и организацијом наставе на даљину у ванредном стању

На овом месту можете преузети допис Министарства просвете, науке и технолошког развоја у вези са планирањем и организацијом наставе на даљину у ванредном стању:

Налози за Microsoft Teams

У наставку је текст упуства за коришћње Microsoft Teams који у целости гласи: У прилогу ове поруке је архива (фајл са компримованим садржајем) која садржи налоге за све наставнике и ученике у Вашој школи. Налози су намењени за приступ апликацији Microsoft Teams за потребе удаљеног Read More …