Годишњи фонд теоријске и практичне наставе у школској 2023/2024. години

План и програм наставе и учења за Гимназију:

Годишњи фонд часова који се јавља због поделе одељења на групе:

ПредметГодишњи број часова
рачунарство и информатика-друштвено језички смер436
рачунарство и информатика-природно-математички смер251
Грађанско васпитање432
Верска настава432
Енглески језик827
Рускијезик124
Немачки језик124
Физика334
Хемија178
Укупно2332
 ПРВА ГОДИНА 68ДРУГА ГОДИНА 87ТРЕЋА ГОДИНА 80ЧЕТВРТА ГОДИНА 70У К У П Н О
ПРЕДМЕТБР. ГРУПАБР УЧЕНИКА БР. ГРУПАБР УЧЕНИКА БР. ГРУПАБР УЧЕНИКА БР. ГРУПАБР. УЧЕНИКА 
1a1b1v2a2b2v3a3b3v4a4b4v
РУСКИ125781023510111412410681261097 
НЕМАЧКИ243131020352191716356161822245121419 
ФРАНЦУСКИ      11             
ВЕРСКА23714716340151212243131812350141718 
ГРАЂАНСКО2326121434715161823713618120868 
ПГД3501616183461516162359917      
ЈМК353161621348161516358201820      
ЗИС2358621348161519347161417      
УД     2321410913510101523241612 
ПН1               1212316 
ПН2           368820      
МНИ           54171720349171617 
ОГ           351713523822116 

HidroElektrana Bajina Basta Dunav osiguranje NP Tara