Распоред рада и звоњења

Распоред учионица је следећи по одељењима:

Распоред звоњења у школи

Распоред смена.

Школа ради у две смене, тиме што се у једној смени одвија настава Гимназије, а у другој Техничке школе.

HidroElektrana Bajina Basta Dunav osiguranje NP Tara