Превенција насиља

Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање:

Презентацију вршњачког тима Гимназије:

Презентацију за наставнике о дигиталном насиљу:

Текст о електронском насиљу:  

Дигитално насиље – превенција и реаговање – Приручник:

HidroElektrana Bajina Basta Dunav osiguranje NP Tara