Гимназија "Јосиф Панчић"

Гимназија „Јосиф Панчић“

у борби против пандемије Covid-19: 

више о томе на страници нашег сајта.

Наша Гимназија учесник

првог пилотирања Државне матуре

27-30. октобра 2020. године.

Више о томе на страници сајта

Гимназија „Јосиф Панчић“ броји 340 ученика а сваке школске године се уписује по два одељења друштвено-језичког смера и једно одељење природно-математичког смера.

Настава се одвија у добро опремљеним кабинетима.

Школа има следеће циљеве:

Општи циљеви су оспособљавање ученика да:

– Активно и одговорно учествују у економском, друштвеном и културном животу и доприносе демократском економском и културном развоју друштва;

– Успешно задовољавају сопствене потребе и интересе, развијају сопствену личност и потенцијале уз поштовање других особа, њиховог идентитета, потрeба и интереса.

Специфични циљеви школе су да:

– Омогући развој свих аспеката личности ученика у складу са његовим развојном потребама, потенцијалима и интересовањима;

– Омогући ученицима да упознају себе и да самостално, промишљено и одговорно доносе одлуке које се тичу њиховог развоја и будућег живота;

– Оспособи ученике за континуирано образовање у складу са њиховим потребама, интересима, потенцијалима и интересовањима;

– Омогући познавање и разумевање природног и друштвеног окружења, њихове међусобне повезаности и сопственог места у њима;

– Оспособи ученике да се успешно суочавају са изазовима савременог света и живота и изазовима који их очекују у будућности;

– Омогући ученицима да се определе и оспособе за одређену професију .

– Оспособи ученике за усвајање и изградњу вредносних ставова;

– Оспособи ученике за креативно коришћење слободног времена;

(више можете прочитати овде…)

HidroElektrana Bajina Basta Dunav osiguranje NP Tara