Физика

23.3 – 27. 3. 2020

Закон одржања: материјал на линку.

17.3 – 20. 3. 2020.

Физика: Први разред друштвено-језички смер

Физика: Први разред природно-математички смер

Важно: за оба смера линкови ка симулацијама-вежбама из равнотеже и гравитационе силе.

Допуна: Други део материјала у коме се обрађује Гравитација:

друштевено-језички смер и
природно-математички смер

HidroElektrana Bajina Basta Dunav osiguranje NP Tara