Симулација саобраћајне несреће – новембар 2012. године

Ватрогасци у акцији

Евакуација повређеног

Евакуација повређеног

Евакуација повређеног

Евакуација повређеног

Брига о повређеном

Збринути повређени

HidroElektrana Bajina Basta Dunav osiguranje NP Tara