Ванредно стање 2020.

Поштовани, на овој страници можете погледати најважније информације у вези са функционисањем Гимназије током ванредног стања 2020. године.

Почетак реализације образовно-васпитног рада учењем на даљину је 17. марта 2020. године.
Фокус је на програмским садржајима општеобразовних и струних предмета са највећим бројем часова.

Едукативни садржај за учење на даљину за ученике средњих школа биће емитовани на РТС Планета. rtsplaneta.rs О распореду часова можете се информисати на сајту: www.rasporednastave.gov.rs. Додатне информације родитељи могу добити и позивом на телефон 011/735-05-57. Основцима и средњошколцима у Србији доступна предавања и на две интернет странице: http://www.rts.rs/page/school/ci.html  и https://mojaskola.rtsplaneta.rs/

Директор, наставничко веће и педагошки колегијум обавезни су да уз сарадњу одељенских старешина израђују недељни оперативни план. Наставници су у обавези да формативно прате напредовање ученика током ванредног стања како би то касније било искоришћено за сумативно оцењивање ученика на крају школске године.

Наставници су у обавези да у електронски дневник евидентирају све видове обавељеног учења на даљину, чиме се стварају услови за за редован завршетак наставне године.

Опширније о свему у допису Министарства просвете, науке и технолошког развоја:

ВАЖНО: Допис Министарства просвете намењен родитељима:

важно: Допис Министарства просвете: Додатна упуства о настави на даљину од 17. марта 2020. године

Овде можете преузети формулар Оперативни план рада наставника за недељно планирање

Детаљна упуства о платформи Microsoft Тeams можете погледати на линку.

важно: Додтана упуства за праћење и евидентирање напредовања ученика у периоду учења на даљину:

Измена Правилника о календару образовно-васпитног рада за школску 2019/2020. годину можете преузети овде:

На овом месту можете преузети допис Министарства просвете, науке и технолошког развоја у вези са планирањем и организацијом наставе на даљину у ванредном стању:

Важно: На овом месту можете преузети допис Министарства просвете, науке и технолошког развоја у вези са оцењивањем у току извођења наставе на даљину:

HidroElektrana Bajina Basta Dunav osiguranje NP Tara