Уџбеници 2022/2023.

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ

ПРВИ РАЗРЕД

 

Српски језик и књиженост

Миодраг Павловић, Зона Мркаљ, Читанка. Српски језик и књижевност за 1. разред гимназије, Клет 2019

Весна Ломпар, Граматика. Српски језик и књижевност за први разред гимназије, Клет 2019

Енглески језик

New Headway, Liz and John Soars, Pre intermediate, 5nd edition (Student book) – НОВО

Немачки језик

Ђорђо Мота, Весна Николовски, Леонора Ракићевић, Direkt 1. Уџбеник и радна свеска. Немачки језик за први разред гимназије и средњих стручних школа, Клет 2013.

 Руски језик

Iris Adler, Majke Hajnc и група аутора: Руски језик за 1. и 2. разред средње школе, Cornelsen, Datastatus Berlin, 2011

Латински језик

М. Пакиж, Д. Димитријевић: Латински језик за први разред гимназије, ЗУНС, Београд 2019.

Историја

Душко Лопандић, Мања Милиновић, Ратомир Миликић: Историја 1, уџбеник за први разред гимназије, Нови Логос, Београд 2020.

Географија

Дејан Шабић, Рајко Голић, Снежана Вујадиновић, Географија 1, уџбеник за први разред гиманзије, Нови Логос 2019

Биологија

Анита Лазаревић, Снежана Трифуновић, Драгана Ветковић, Биологија за први разред гимназије, Завод за уџбенике и наставна средства 2022 – НОВО

Математика

Небојша Икодиновић, Математика, уџбеник са збирком задатака за први разред гиманзије, Клет 2019.

Физика

Милена Богдановиħ, Горан Попариħ, Физика 1. Уџбеник за први разред гимназије, Нови Логос 2019

Хемија

Татјана Недељковић, Уџбеник за први разред гимназије, Нови Логос, 2019.

Рачунарство и информатика

Филип Марић, Уџбеник за први разред гимназије, Клет, Београд 2019.

Музичка култура

друштвено-језички смер

Александра Паладин, Музичка култура 1. Уџбеник музичке културе за први разред гимназије друштвено-језичког смера, Нови логос 2015.

Природно-математички смер

Александра Паладин, Музичка култура 1. Уџбеник музичке културе за први разред гимназије природно-математичког смера, Нови логос 2016.

Ликовне културе

В.Галовић, Б.Караџић: Ликовна култура за гимназије и средње стручне школе, ЗУНС, Београд, 2008.

Верска настава

Еп.Игњатије (Мидић): Православни катихизис за први и други разред средње школе, ЗУНС, Београд, 2008.

ДРУГИ РАЗРЕД

 Српски језик и књижевност

Александра Антић, Весна Ломпар: Српски језик и књижевност 2, Граматика за други разред гимназије, Клет 2020.

Зона Мркаљ, Миодраг Павловић: Српски језик и књижевност 2, Читанка за други разред гимназије, Клет 2020.

Енглески језик

New Headway, intermediate, 5 edition, Liz and John SoarsОxford university Press, 2014 – НОВО

Руски језик

Iris Adler, Majke Hajnc и група аутра, Руски језик за 1. и 2. разред средње школе, Cornelsen,Berlin 2011 Datastatus

Немачки језик

Ђорђо Мота, Весна Николовски, Леонора Ракићевић, Беата Ћвиковска, Олга Вомачкова, Direkt 2. Уџбеник и радна свеска. Немачки језик за други разред гимназије и средњих стручних школа, Клет 2013.

Латински језик

М. Пакиж, Т.Киселички Ваш, М. Кисић: Латински језик 2, ЗУНС, Београд, 2008.

Психологија

Биљана Милојевић Апостоловић, Невенка Јовановић: Психологија, уџбеник за други разред гимназије, Нови Логос, Београд 2020.

Историја

друштвено-језички смер

Радивој Радић, Весна Рашковић: Историја 2, уџбеник за други разред гимназије општег и друштвено-језичког смера, Фреска, Београд 2020.

Природно-математички смер

Душко Лопандић, Александра Колаковић, Мања Милиновић: Историја 2, уџбеник за други разред гимназије природно-математичког смера, Нови Логос, Београд 2020

Географија

Дејан Шабић, Снежана Вујадиновић: Географија 2, уџбеник за други разред гимназије, Нови Логос, Београд 2020.

Биологија

Горан Милићев, Љубица Лалић, Милица Кокотовић: Биологија 2, уџбеник за други разред гимназије, Клет 2020.

Математика

Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић, Сузана Алексић, Математика 2. Уџбеник са збирком задатака за други разред гимназије, Клет, Београд 2015

С.Огњеновић, Ж.Ивановић: Збирка задатака и тестова за други разред гимназије и техничких школа, Круг, Београд, 2008.

Физика

друштвено-језички смер

М.Распоповић, Ј.Шетрајчић, З.Распоповић:Физика за други разред гимназије општег и друштвено-језика смера, ЗУНС, Београд, 2008.

Н.Чалуковић, Н.Каделбург: Физика 2-збирка задатака и тестова за други разред гимназије, Круг, Београд 2008.

природно-математичког смера

Јовица Милисављевић, Мирослав Шнеблић: Физика 2, уџбеник за други разред гимназије природно-мартематичког смера, Нови Логос, Београд 2020.

Хемија

друштвено-језички смер

В.Павловић, Р.Макровић: Органска хемија за други разред средње школе, ЗУНС, Београд 2008.

природно-математички смер

Снежана Рајић: Хемија 2, уџбеник за други разред гимназије природно-математичког смера, Нови Логос, Београд 2020.

Бранка Кујовић, Марина Влаховић: Практикум из хемије за други разред гимназије, Нови Логос, Београд 2020.

Рачунарство и информатика

Филип Марић: Рачунарство и информатика 2, уџбеник за други разред гимназије, Клет, Београд 2020.

Музичка култура

С. Маринковић, Музчка култура за гимназије, ЗУНС, Београд 2008

Ликовна култура

В.Галовић, Б.Караџић: Ликовна култура за гимназије и средње стручне школе, ЗУНС, Београд, 2008.

Верска настава

Еп.Игњатије (Мидић): Православни катихизис за први и други разред средње школе, ЗУНС, Београд,2008.

ТРЕЋИ РАЗРЕД

 Српски језик и књижевност

Љиљана Бајић, Миодраг Павловић, Зона Мркаљ, Српски језик 3, читанка за трећи разред гимназије, Клет 2021

Енглески језик

New Headway, Liz and John Soars, Upper intermediate, 5rd edition (Student book) – НОВО

Немачки језик

Ђорђо Мота, Весна Николовски, Беата Ћвиковска, Олга Вомачкова, Direkt 3, уџбеник за немачки језик за трећи разред гимназије, Клет 2021 – или старије издање

Руски језик

Мајке Хајнц, Елена Хадчук, Иригард Вилант: Руски језик за 3. и 4. разред средње школе, Cornelsen, Berlin, 2011

Филозофија

Сузана Спасић, Веселка Сантини, Светислав Николић, Филозофија 3, уџбеник за трећи разред гимназије, Клет 2021

Историја

друштвено-језички смер

Сузана Рајић, Данко Леовац, Историја уџбеник са одабраним историјским изворима за трећи разред гимназије општег типа и друштвено-језичког смера, Фреска, Београд 2021

природно-математички

Радош Љушић, Љубодраг Димић, Историја за трећи разред гимназије природно-математичког смера и четврти разред општег и друштвено-језичког смера, Фреска, Београд 2014.

Географија

Дејан Шабић, Снежана Вујадиновић: Географија 3, уџбеник за трећи разред гимназије, Нови Логос, Београд 2021.

Биологија

природно-математичког смера

Драган Цветановић, Ивана Лазаревић, Биологија 3, уџбеник за трећи разред гимназије природно-математичког смера, Клет 2021

Математика

Ј.Кечић: Математика за трећи разред гимназије, ЗУНС, Београд, 2008.

С.Огњановић, Ж.Ивановић: Збирка задатака и тестова за трећи разред гимназије и техичких школа, Круг, Београд, 2008.

Збирка задатака и тестова за 3. и 4. Разред гимназије, Круг

Физика

друштвено-језички смер

М.Распоповић, З.Распоповић: Физика за трећи разред гимназије, ЗУНС, Београд, 2008.

Н.Каделбург, Коста Панић физика 3 збирка задатака –тестова за трећи разред гимназије,Круг

природно-математичког смера

Драгољуб Белић, Марина Радојевић, Физика за трећи разред гимназије, КЛЕТ, 2014.

Хемија

Татјана Недељковић, Oрганска хемија 3. Уџбеника за 3. разред гимназије општег и природно-математичког смера, Нови Логос, Београд

А.Стојиљковић: Збирка задатака из хемије за трећи и четврти разред гимназије, ЗУНС, Београд, 2008.

С.Нешић, М.Јоветић: Хемијски практикум за лабораторијске вежбе, ЗУНС, Београд, 2008.

Рачунарство и информатика

Филип Марић, Светлана Мандић, Рачунарство и информатика 3, уџбеник за трећи разред гимназије, Клет 2021

Музичка култура

Александра Паладин, Музичка култура 3, уџбеник за трећи разред гимназије друштвено-језичког смера, Логос 2021

Ликована кутура

В.Галовић, Б.Караџић: Ликовна култура за гимназије и средње стручне школе, ЗУНС, Београд, 2008.

Верска настава

Еп.Игњатије (Мидић): Православни катихизис за трећи и четврти разред средње школе, ЗУНС, Београд, 2008.

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

 Српски језик и књижевност

Зона Мркаљ, Љиљана Бајић, Миодраг Павловић: Српски језик 4, Читанка за четврти разред гимназије и средњих стручних школа, Клет 2016.

Александра Антић, Весна Ломпар: Српски језик 4, Граматика за четврти разред гимназија и средњих стручних школа, Клет 2016.

Енглески језик

Гордана Грба, Карин Радовановић, Енглески језик 4 – за гимназије, Завод за уџбенике и наставна средства 2013. – НОВО

Немачки језик

Ђорђо Мота, Весна Николовски, Габиела Монтали, Данијела Мандели, Нађа Чернохаус Линзи, Direkt 4. Уџбеник и радна свеска. Немачки језик за четврти разред гимназије и средњих стручних школа, Клет 2013.

Руски језик

Мајке Хајнц, Елена Хадчук, Иригард Вилант: Руски језик за 3. и 4. разред средње школе, Cornelsen, Berlin, 2011

Социологија

Владимир Вулетић, Социологија, уџбеник за четврти  разред гимназије и трећи  разред средњих стручних школа, Клет, Београд 2012

Историја

Душко Лопандић, Ратомир Миликић, Мања Милиновић, Историја 4, уџбеник са одабраним историјским изворима за четврти разред гимназије општег типа и друштвено-језичког смера, Нови Логос 2021 – НОВО

Биологија

природно-математичког смера

Ивана Лазаревић, Леа Влајнић, Биологија 4. Уџбеник за четврти разред гимназије природно-матемтичког смера, Клет, Београд 2022. – НОВО

Филозофија: Миле Савић, Ненад Цекић и Владимир Цветковић: „Филозофија за средње школе“,ЗУНС, Београд 2009.

Математика

Ј.Кечкић: Математика за чевтрти разред гимназије, ЗУНС, Београд, 2008.

С.Огеановић, Ж.Ивановић: Збирка задатака и тестова за четврти разред  гимназије и техничких школа, Круг, Београд, 2008.

Ендре Пат, Загорка Лазовић, Математика са збирком задатака за 4. Разред средње школе, ЗУНС, Београд 2012

Д. Георгијевић, М. Обрадовић, Математика са збирком задатака за 4. Разред средње школе

Физика

Н.Чалуковић: Физика за четврти разред гимназије, Круг, Београд, 2008.

М.Распоповић, Д.Капор, М.Шкрињар: Физика за четврти разред опште гимназије и гимназије друштвено-језичког смера, ЗУНС, Београд, 2008.

М.Димитријевић, А.Томић: Астрономија за четврти разред гимназије, Круг, Београд, 2008.

Н.Чалуковић, Н.Каделбург: Збирка задатака и тестова за четврти разред гимназије, Круг, Београд, 2008.

Хемија

Ј.Петровић, С.Велимировић: Хемија за четврти разред гимназије, ЗУНС,Београд, 2008.

Рачунарство и информатика

З.Лакић: Рачунарстово и информатика за четврти разред гимназије друштвено-језичког смера, ЗУНС, Београд, 2008.

Музичка култура

С. Маринковић, Музчка култура за гимназије, ЗУНС, Београд 2008

Ликовна култура

В. Галовић, Б.Караџић: Ликовна култура за гимназије и средње стручне школе, ЗУНС, Београд, 2008.

Верска настава

Еп. Игњатије (Мидић): Православни катихизис за трећи и четврти разред средње школе, ЗУНС, Београд, 2008.

HidroElektrana Bajina Basta Dunav osiguranje NP Tara