Смерови и план уписа

На основу решења Министарства просвете Републике Србије Бр. 022-05-136-93-03 од 7.04.1994 године школа је верификована за остваривање плана и програма Гимназије. Одлуком Владе РС бр. 022-15/103 од 13.01.1993 године о мрежи средњих школа у Србији утврђено је да у Бајиној Башти може радити Гимназија природно-математичког и друштвено-језичког смера.

Наставни планови и програми за Гимназију друштвено-језичког и природно-математичког смера остварују се на основу програма: Просветни гласник бр 5 од 16.08.1990. и бр 3 од 21.05.1991 као и на основу припадајућих корекција и упутстава.

У школској 2018/2019. години Гимназија „Јосиф Панчић“ ће уписати:

  • 60 ученика у друштвено-језички смер и
  • 30 ученика у природно-математички смер

HidroElektrana Bajina Basta Dunav osiguranje NP Tara