Прво пилотирање државне матуре

Како ће изгледати „велика“ матура имаће ускоро прилику да виде и испробају ученици трећих разреда из 101 средње школе у којима ће, од 27. до 30. октобра ове године, бити организовано прво пилотирање државне матуре. Наша Школа изабрана је да буде једна од 50 гимназија у Србији и једна од три у Златиборском округу која ће учествовати у пилотирању. Наредно, друго пилотирање матуре, планирано за мај следеће године, требало би да у потпуности личи на праву матуру, јер ће се тада,осим задатака, проверавати и све процедуре у спровођењу државне матуре. 

ПРВО ПИЛОТИРАЊЕ МАТУРЕ

  • Испитиваће се градиво (садржај наставе) из првог и другог разреда кроз конкретне задатке.
  • Пилотира се обавезни део матуре – Српски језик, Математика и предмети саЛисте општеобразовних предмета (због узорка школа укључених у пилотирање неће бити пилотирани сви страни језици). Ученици ће радити по три теста, али ће предмет, који ће на правој матуриу оквиру обавезног дела матурског испита моћи да бирају са Листе општеобразовних предмета, бити унапред одређен на нивоу школе (само за потребе овог пилотирања).
  • НЕ ПИЛОТИРА се практични део стручне матуре и уметничке матуре.
  • Тестови ће имати по 20 задатака, осим теста у оквиру стручног испита за ученике у средњим стручним школама који ће имати до 25 задатака.
  • Време за израду теста биће 90 минута.
  • Попуњене тестове ће прегледати екстерни оцењивачи – наставници који прегледају тестове неће прегледати тестове ученика из своје школе.
  • Како у првом пилотирању, у октобру 2020. године,неће бити тестирана цела генерација, већ само поједина одељења у пилот школама, првим пилотирањем биће обухваћени припадници неколико националних мањина (тестови ће бити преведени на матерње језике). Тестирање ће бити обављено на мађарском и босанском језику.
  • Одабраним узорком биће обухваћени и ученици са инвалидитетом и сметњама у развоју, за које ће и на пилотирању, као и на правој матури, бити прилагођавани услови полагања испита.
  • Након завршеног пилотирања, тестови ће бити доступни свим школама.

Више информација у промоматеријалу пројекта Државна матура:

Детаљније информације о пилотирању државне матуре и о самој матури можете погледати: у промоматеријалу и на сајту: https://matura.edu.rs

HidroElektrana Bajina Basta Dunav osiguranje NP Tara