Конкурси

Одлука о додели уговора – Набавка и испорука ел.енергије за 2024. годину.

Овде можете погледати/преузети Извештај о набавкама

Обавештење о додели уговора – Екскурзија ученика 4. разреда

Обавештење о закључном уговору – набавка електричне енергије.

Одлука о спровођења поступка јавне набавке – Екскурзија ученика 2. разреда

Јавни позив и Одлука о спровођења поступка јавне набавке – Екскурзија ученика 4. разреда

Одлука о додели уговора – Набавка и испорука ел.енергије за 2023. годину.

На овом месту можете преузети План јавне набавке за 2023. годину

На овом месту можете преузети План јавне набавке за 2022. годину

На овом месту можете преузети План јавне набавке за 2021. годину

На овом месту можете преузети Одлуку о  измени уговора  бр.  447  од 8. 10.2019. (заводни број код Наручиоца) и 2566/19  од 24. 10. 2019.  (заводни број код Извршиоцао услуге)

На овом месту можете преузети ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору о јавној набавци мале вредности број 1/2020

На овом месту можете преузети Одлуку о додели уговора Јавне набавке мале вредности број 1/2020 – Набавка и испорука електричне енергије:

На овом месту можете преузети документацију у вези са Јавном набавком мале вредности број 1/2020 – Набавка електричне енергије:

На овом месту можете преузети Закључак о обустави процеса за расписивање конкурса за радна места педагога и чистачице у Гимназији „Јосиф Панчић“:

На овом месту можете преузети: Позив за подношење понуде у поступку јавне набавке мале вредности  бр. 1/2020 набавкa електричне енергије и Конкурсну документацију за јавну набавку мале вредности  бр. 1/2020 набавка и испорука електричне енергије.

На овом месту можете преузети Одлуку о измени Уговора број 447 oд 08.10.2019. године и 2566/19 oд 14.10.2019. године

На овом месту можете преузети ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору о јавној набавци мале вредности број 1/2019 – Израда пројекта за реконструкцију и доградњу зграде средњег образовања у Бајиној Башти (Гимназија „Јосиф Панчић“ и Техничка школа).

На овом месту можете преузети  Одлуку  о  додели  уговора Јавне набавке мале вредности број 1/2019 – Израда пројекта за реконструкцију и доградњу зграде средњег образовања у Бајиној Башти (Гимназија „Јосиф Панчић“ и Техничка школа).

На овом месту можете преузети Одговоре на постављена питања на интернет страници за јавну набавку мале вредности број 1/2019 – Израда пројекта за реконструкцију и доградњу зграде средњег образовања у Бајиној Башти (Гимназија „Јосиф Панчић“ и Техничка школа).

На овом месту можете преузети одговор на постављено питање у вези Јавне набавке мале вредности број 1/2019 – Израда пројекта за реконструкцију и доградњу зграде средњег образовања у Бајиној Башти (Гимназија „Јосиф Панчић“ и Техничка школа).

Овде можете преузети документацију у вези ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности:

Израда пројекта за реконструкцију и доградњу зграде средњег образовања у Бајиној Башти (Гимназија „Јосиф Панчић“ и Техничка школа):

Допуна Плана јавних набавки за 2019. годину. Документ можете преузети одве:

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде:

Одлуку о додели Уговора за јавну набавку мале вредности бр. 1/2019 можете преузети овде:

.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за подношење понуда за организовање екскурзије ученика 4. разреда

Овде можете преузети КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ за подношење понуда за организовање екскурзије ученика 4. разреда: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 2019.

   КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА- Садржај

У складу  са Правилником о измени Правилника о наставном плану и програму за гимназију (просветни гласник бр.1/2009), конкурсна документација садржи

 1. Оглас за прикупљање понуда- прилог бр. 1
 1. Упуство за формирање понуде -прилог бр. 2
 2. Понуда образац прилог-бр. 3
 3. Упуство наручиоца о  начину сачињавању понуде – прилог бр. 4
 4. Доказ о испуњености услова понуђача -прилог бр. 5

Прилог бр.1

На основу Правилника о измени Правилника о наставном плану и програму за гимназију  / Просветни гласник РС бр. 1/2009  /

Гимназија „Јосиф Панчић“ из Бајине Баште

расписује   ОГЛАС  за екскурзију ученика IV

разреда

 1. Време реализације екскурзије: половина септембра 2019. године.
 2. Путни правац: Бајина Башта- Лидо ди Јесоло- Венеција- Монтекатни терме- Фиренца- Рим- Сијена – Лидо ди Јесоло- Трст- Бајина Башта (на бази 6 полупансиона)
 3. Планирани број ученика : око 88  ученика + 4 наставника
 4. Упутство за формирање понуда туристичке агенције могу преузети у просторијама Школе / контакт тел: 031-865-665 / у року од 5 дана од дана објављивања огласа или на сајту школе: gimnazijabb.edu.rs
 5. Понуда се подноси у року од 10 дана од дана истека рока за преузимање Упутства у затвореној коверти са назнаком „За оглас –не отварати“, на адресу Гимназија „Јосиф Панчић“ Вука Караџића бр.32 31250 Бајина Башта

Контакти : тел/фах 031-865-665 ;  e-mail: gjosifpancic@mts.rs

Прилог бр.2

На основу Правилника о измени Правилника о наставном плану и програму за Гимназију ( „Службени гласник“ РС –„Просветни гласник“ РС бр. 1/09 и Годишњег плана рада за школску 2018/2019 годину, Гимназија „ Јосиф Панчић“ из Бајине Баште   даје:

УПУТСТВО

за сачињавање понуде за  екскурзије ученика, по огласу објављеном у „Просветном прегледу“ , дана 28.03.2019.  године

Сходно Годишњем програму плану рада за школску 2018/2019 годину, Школа планира да изведе екскурзију:

 1. за ученике IV разреда
 2. Путни правац: Бајина Башта- Лидо ди Јесоло- Венеција- Монтекатни терме- Фиренца- Рим- Сијена- Лидо ди Јесоло- Трст- Бајина Башта
 3. Време извођења екскурзије: половина септембра 2019 године.( полазак у суботу14.09.2019. године у раним јутарњим часовима)
 4. Број ученика: 3 одељења , око 88 ученика;

Услови:

 • Трајање екскурзије: 7 дана ( на бази 6 полупансиона)
 • Аутобуси високе туристичке класе , старости до 5 година, са свом исправном аудиовизуелном опремом и професионалним возачима који познају градове и путеве којима ћемо се кретати
 • Обавеза је превозника да пре отпочињања путовања поднесе записник о извршеном техничком прегледу, не старији од пет дана и топографске улошке за претходна два дана за возаче који су ангажовани за превоз ученика
 • Лиценцирани туристички водичи за сваки аутобус
 • Пратња лекара и међународно осигурање .
 • Плаћање у најмање 8 месечних рата
 • Обавезан списак хотела са веб адресама,
 • Све посете урачунате у цену, без факултативних активности,
 • Предвидети вечерње садржаје за целу групу,

САДРЖАЈ:

Бајина Башта-Лиди ди јесоло    1 ноћење

Венеција- Монте катини             2 ноћење

Фиренца-Рим                                 3,4,5 ноћење

Рим- Сијена-Лидо ди јесоло 6 ноћење

Лидо ди јесоло-Трст-Бајина Башта

Циљеви:

 • Други дан после доручка разгледање Венеције:Трг Св.Марка, Дуждева палата, Канал Гранде, Мост Риалто, црква Св. Марка, мост уздаха , тамница
 • Трећи дан после доручка одлазак у Фиренцу и разгледање Фиренце:Санта Марија Новела,Св. Лоренцо,Палата Медичи, Дантеова кућа, Пјаца Сињорија, Палата Векио, Понте Векио, Ђотов звоник, Санта кроче, Санта Марија дел фјоре, Крстионица Св. Јована, Капела Медичи, Галерија Уфици.
 • Четврти дан после доручка целодневно разгледање „ вечног града“ Сан Пјетро ин винколи, Колосеум, Форо Романо, Фори Империали, Кампидоглио, Пиазза Венезиа, Фонтана ди Треви, Пиаза де Спагна, Пантеон, Пиазза Навона.
 • Пети дан после доручка посета Ватикану:  Обилазак Ватиканског музија са посетом Сикстинској капели,  Црква Светог Петра, слободно поподне.
 • Шести дан после доручка полазак за Сијену задржавање и разгледање Сијене: Трг Кампо Дуомо,  Трг Салимбени, фонтане Фонтебрада и Ђаја, Цркву Св. Кристофера…
 • Седми дан полазак за Бајину Башту,  задржавање у Трсту видети Српску цркву Св. Спиридона.

Молимо Вас да у вашој понуди, сходно вашем искуству, ове циљеве прецизно испланирате и распоредите на предвиђене дане. Понуђач је дужан да приликом састављања понуде имау  виду радно време локација за разгледање.

НАПОМЕНА: Родитељи ће уплате рата за екскурзију вршити директно на рачун изабране агенције

Понуде достављати на адресу:

Гимназија „Јосиф Панчић“  Бајина Башта, Вука Караџића број 32 са назнаком „За оглас – не отварати“

најкасније 5 дана од дана истека рока за преузимање упутства, односно до 12 часова задњег дана ( за приспеле понуде у Школу).  О избору понуде бићете обавештени наредни дан, након избора.

Гимназија „ Јосиф  Панчић“ Бајина Башта

 Прилог бр. 3

На основу огласа објављеног у листу „Просветни преглед“ дана 28.03.2019  и на сајту Гимназије „Јосиф Панчић“ из Бајине Баште, доставите

П О Н У Д У

за

ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ

ЗА УЧЕНИКЕ ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА ГИМНАЗИЈЕ У РИМ

 • цена са свим обрачунатим трошковима по ученику _______________динара, словима________________________________________________________.
 • начин и рок плаћања:_____________________________________________.
 • важност понуде:_________________________________________________.
 • посебне погодности:_____________________________________________.
 • НАПОМЕНА: Дата понуда се не може накнадно мењати.
П О Д А Ц И   О   П О Н У Ђ А Ч У
Пун назив понуђача  
Адреса понуђача  
Одговорна особа (потписник уговора)  
Особа за контакт  
Телефон, телефакс, електронска адреса  
Текући рачун (број рачуна, назив банке и матични број банке  
Матични број понуђача  
Порески идентификациони број понуђача  
Датум:__________________

Место:__________________

Потпис овлашћеног лица:___________________

М.П.

Прилог 4.

Упуство за формирање понуде

У процедури доделе уговора извођења екскурзије у школској 2019/2020 години под једнаким условима учествују све туристичке агенције које поседују одговарајућу лиценцу министарства надлежног за послове туризма, испуњавају и друге услове прописане законом којим се уређује делатност туризма и услове предвиђене Правилником о измени Правилника о наставном плану и програму за гимназију ( просветни гласник :бр.1/2009) и о томе поднесу одговарајуће доказе у складу са Законом и Упуством из конкурсне документације.

 • Понуда мора бити сачињена на српском језику , јасна , недвосмислена, читко откуцана или попуњена штампаним словима, оверена печатом и потписом овлашћене особе;
 • Понуђач доставља понуду на оригиналном обрасцу конкурсне документације, са свим неопходним прилозима који представњају саставни део конкурсне документације;
 • Цена дата у понуди мора бити фиксна и изражена у динарима са девизном клаузулом и са урачунатим свим трошковима;
 • Важност понуде мора бити до исплате последње рате од стране родитеља ученика ;
 • Понуда са варијантама није дозвољена;
 • Неблаговремене и непотпуне понуде ће се одбити, односно неће се разматрати;
 • Наручилац задржава право да одбије понуду понуђача за коју оцени да према техничким и кадровским капацитетима, неће бити у стању да пружи тражене услуге или их неће пружити квалитетно, или их неће пружити у одређеном року;
 • Наручилац задржава право да , по потреби, тражи од понуђача додатна објашњења, која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда;
 • Сви трошкови везани за припрему понуда , падају искључиво на терет понуђача;
 • Попуст на понуђену цену није дозвољен, већ се мора навести у понуди и урачунати у коначну цену понуде.
 • Понуде се достављају до петка  04.2019. године до 12 сати у затвореној коверти, овереној печатом са назнаком „ понуда за екскурзију- не отварати“
 • Јавно отварање понуда обавиће се у уторак  15.04.2019  у  1900 у канцеларији директора школе ;
 • Наручилац задржава право на коначну одлуку о избору најповољније понуде донесе у року не дужем од 5 дана од дана отварања понуда, а родитељи ученика ће након тога закључити уговор са агенцијом;

Гимназија „Јосиф Панчић“ Бајина Башта

Прилог бр.5

ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ПОНУЂАЧА

Уз понуду, заинтересовани понуђачи треба да доставе и доказе о испуњености услова из захтева понуђачу.

 1. извод из судског или другог регистра;
 2. Лиценцу Министарства трговине, туризма и услуга и доказе о испуњености других услова прописаних Законом о туризму
 3. потврду суда да у последње две године није изречена правоснажна мера забране обављања делатности која је предмет јавне набавке;
 4. потврду надлежног органа да није покренут поступак стечаја или ликвидације;
 5. извештај о бонитету за јавне набавке Центра за бонитет Народне банке Србије за текућу годину;
 6. списак изведених екскурзија у иностранство са препорукама и бројем телефона наручиоца посла у 2016, 2017. и 2018. години;
 7. Опис понуђачеве техничке опремљености (опремљеност и старост аутобуса)

– аутобуси не могу бити старији од пет година;

 1. изјава о кључном техничком особљу и стручним водичима.

Напомена: Агенција која буде изабрана у обавези је да у року од 3 дана Школи достави и оверене фотокопије тражене документације.

Гимназија „Јосиф Панчић“

Бајина Башта

Овде можете преузети ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ у поступку јавне набавке мале вредности  бр. 1/2019 – набавкaелектричне енергије:   poziv

Овде можете преузети КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЗА ЈАВНУ НАБАКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – набавка и испорука електричне енергије ЈАВНА НАБАВКА бр 1/2019:    конкурсна документација 2019

  

HidroElektrana Bajina Basta Dunav osiguranje NP Tara