за наставнике

Правилници о Плану и програму наставе и учења за гимназију:

  • Правилник о Плану и Програму настве и учења за гимназију (Просветни гласник бр. 4  од 2. јуна 2020. године) можете погледати на следећем линку. или преузети овде.
  • Правилник о изменама Правилника о Плану и Програму наставе и учења за гимназију (Просветни гласник бр. 12  од 24. августа 2020. године) можете погледати на следећем линку. (Српски језик и књижевност и Филозофија)

ПЛАНИРАЊЕ/ОБРАСЦИ

Водичи, литература, приручници …

РАЗНИ ОБРАСЦИ

HidroElektrana Bajina Basta Dunav osiguranje NP Tara