Управа школе

Школски одбор

Име и презиме Ко је овлашћени предлагач
Зоран Јекић локална самоуправа
Емилија Јовановић локална самоуправа
Ирена Радовановић локална самоуправа
Славиша Новаковић савет родитеља
Соња Милосављевић савет родитеља
Драган Савић савет родитеља
Марко Ковачевић представник запослених
Радован Гавриловић, председник представник запослених
Тања Радовановић представник запослених

Директор школе

Јован Ђурић 031/ 861-065

Секретар

Марина Малешевић 031-865-665

Шеф рачуноводства

Весна Ђурић 031-865-665

HidroElektrana Bajina Basta Dunav osiguranje NP Tara