Управа школе

Школски одбор

Представници запослених :

Радован Гавриловић – председник

Јелена Стојкановић

Марко Ковачевић

Представници родитеља

Славиша Јевтић

Гордана Ђурић

Оливера Митровић

Представници локалне самоуправе

Емилија Јовановић

Рашко Ђурић

Зоран Јекић

Директор школе

Јован Ђурић 031/ 861-065

Секретар

Марина Малешевић 031-865-665

Шеф рачуноводства

Весна Ђурић 031-865-665

HidroElektrana Bajina Basta Dunav osiguranje NP Tara