Наставници

Презиме и име Врста стручне
спреме
Предмет који
предаје
1. Ђурић Горгина Професор српског језика и књижевности Српски језик и књижевност
2. Дана Јовановић Професор српског језика и  књижевности Српски језик и књижевност
3. Савић Наташа Мастер професор језика и књижевности Српски језик и књижевност
4. Алексић Невена Мастер професор језика и  књижевности Руски језик
5. Печеничић Десанка Професор руског језика и  књижевности Руски језик
6. Филиповић Олгица Професор руског језика и  књижевности Руски језик
7. Ђурић Тамара Професор енглеског језика и  књижевности Енглески језик
8. Глишић-Јовановић Вера Професор енглеског језика и књижевности Енглески језик
9. Ракоњац Драгутин Дипломирани историчар Латински језик
10. Ивана Ковачевић Мастер филолог германиста Немачки језик
11. Слободанка Милинковић Дипломирани теолог веронаука
12. Сенић Драгица Професор филозофије и
социологије
Филозофија и социологија
13. Горан Драшковић Професор социологије Устав и право грађана и социологија
14. Селинић Ивана Професор психологије психологија
15. Чолић Петар Мастер професор историје Историја
16. Ковачевић Марко Дипломирани историчар Историја и Основи геополитике
17. Мирјана Радивојевић Магистар географије Географија
18. Тихана Пурић Професор биологије Биологија, Примењене науке 1 и Здравље и спорт
19. Александре Ђурић
Караклић
Професор биологије Биологија
20. Јелена Стојкановић Професор
математике
Математика
21. Драгана Драгојловић Мастер математичар Математика
22. Стојадиновић Невенка Дипломирани хемичар Хемија
23. Радовановић Тања Професор хемије Хемија
24. Филиповић Велибор Дипломирани музички педагог Музичка култура и Уметност и дизајн
25. Лазић Марко Дипломирани музички педагог Музичка култура
и хор
26. Негослава Павловић Професор примењених
уметности
Ликовна култура и Уметност и дизајн
27. Стевановић Бранко Професор физичког
васпитања
Физичко
васпитање
28. Росић Милош Професор физичког
васпитања
Физичко
васпитање
29. Марковић Божидар Мастер професор
физичког васпитања
Физичко васпитање и Здравље и спорт
30. Радовановић Драган Професор физичког
васпитања
Физичко
васпитање
31. Јовановић Никола Дипломирани
физичар
Физика
32. Мирослав Јовановић Дипломирани
машински инжењер
Физика и Примењене науке
33. Вранић Гордана Дипломирани инжењер организационих наука – одсек за информационе системе Рачунарство
34. РадованГавриловић Диплмирани инжењер организационих наука –  кибернетски смер Рачунарство
35. Тадић Рада Мастер педагог Грађанско васпитање, Појединац, група, друштво, Методологија научног истраживања и Здравље и спорт
36. Цветковски Ивона Професор језика и књижевности Језик, медија и култура

HidroElektrana Bajina Basta Dunav osiguranje NP Tara