Информације од јавног значаја

Одлука о именовању лица за заштиту података о личности

Информатор о раду школе 2013

Информатор о раду школе 2015

На овом месту можете преузети завршни рачун за 2017. годину: Zavrsni_01740_O.xls-2017

На овом месту можете преузети завршни рачун за 2018. годину: Zavrsni_01740_O.xls-2018

HidroElektrana Bajina Basta Dunav osiguranje NP Tara