Јавне набавке 2024. године

Овде можете преузети обавештење о додели уговора – екскурзије 2. и 4. разреда

Овде можете преузети обавештење о додели уговора – електрична енергија 2024. године

Овде можете преузети Јавни позив за екскурзије ученика 2. и 4. разреда.

Овде можете преузети План јавних набавки за 2024. годину и План набавки на које се закон не примењује:

Овде можете преузети Одлуку о спровођењу поступка јавне набавке – набавка и испоруке електричне енергије:

HidroElektrana Bajina Basta Dunav osiguranje NP Tara