Јавне набавке 2024. године

Овде можете преузети План јавних набавки за 2024. годину и План набавки на које се закон не примењује:

Овде можете преузети Одлуку о спровођењу поступка јавне набавке – набавка и испоруке електричне енергије:

HidroElektrana Bajina Basta Dunav osiguranje NP Tara