Календар 2020/2021.

Календар активности за школску 2020/2021. годину Гимназије “Јосиф Панчић“

Активности: Време и место:
Почетак школске године 1. септембар. 2020. године
I класификациони период 21.11.2020. год.
I полугодиште се завршава 18.12.2020. год.
II полугодиште почиње 18.1.2021. године
II класификациони период 17.4.2021. год.
II полугодиште 25.5.2021. за ученике 4 разреда
22.6.2021. за ученике 1,2,3. разреда
Зимски распуст
21.12.2020-15.1.2021. године
Eкскурузија ученика
Матурски испити Друга половина маја
Припремна настава за поправне испите Друга половина августа
Поправни испити Друга половина августа
Такмичења ученика Према календару министарства просвете
Културне активности Прослава Савиндана 27.01.2021.
17.април- Дан школе

HidroElektrana Bajina Basta Dunav osiguranje NP Tara