Календар 2021/2022.

Календар активности за школску 2021/2022. годину Гимназије “Јосиф Панчић“

Активности: Време и место:
Почетак школске године 1. септембар. 2021. године
I класификациони период 20.11.2021. год.
I полугодиште се завршава 31.12.2021. год.
II полугодиште почиње 24.1.2022. године
III класификациони период 6.4.2022. год.
II полугодиште 24.5.2022. за ученике 4 разреда
21.6.2022. за ученике 1,2,3. разреда
Зимски распуст
31.12.2021-24.1.2022. године
Eкскурузија ученика
Матурски испити Друга половина маја и почетак јуна 2022. године
Припремна настава за поправне испите Друга половина августа 2022. године
Поправни испити Друга половина августа 2022. године
Такмичења ученика Према календару Министарства просвете
Културне активности Прослава Савиндана 27.01.2022.
17. април – Дан школе

HidroElektrana Bajina Basta Dunav osiguranje NP Tara