Измена Правилника о календару образовно-васпитног рада за школску 2019/2020. годину

Министарство просвете извршило је измену у Калндару образовно-васпитног рада за школску 2019/2020. годину. Допис школама у вези са овима изменама можете преузети овде:

Comments are currently closed.

HidroElektrana Bajina Basta Dunav osiguranje NP Tara