Нови Програм наставе и учења за 3. и 4. разред гимназије (2020.)

На овом месту можете преузети Програм насатеве и учења за 3. и 4. разред гимназије које је Министарство просвете објавило у јуну 2020. године. Део који се односи на 3. разред почиње се примењивати од школске 2020/2021. године, а део који се односи на 4. разред од школске 2021/2022. године:

Comments are currently closed.

HidroElektrana Bajina Basta Dunav osiguranje NP Tara