2010/2011.

Одељ Презиме Име Владање Успех
1 а Павићевић Катарина Примерно 5 одличан 5.00
1 а Петровић Сара Примерно 5 одличан 5.00
1 б Богдановић Наталија Примерно 5 одличан 5.00
1 б Марковић Лазар Примерно 5 одличан 5.00
1 б Станојевић Мирјана Примерно 5 одличан 5.00
1 в Зечић Немања Примерно 5 одличан 5.00
1 в Зечић Стеван Примерно 5 одличан 5.00
1 в Марковић Сара Примерно 5 одличан 5.00
1 в Милинковић Тања Примерно 5 одличан 5.00
1 в Нешковић Радивоје Примерно 5 одличан 5.00
1 в Стаменић Тијана Примерно 5 одличан 5.00
1 в Тешић Слађана Примерно 5 одличан 5.00
1 в Томић Марија Примерно 5 одличан 5.00
2 а Гвозденовић Тијана Примерно 5 одличан 5.00
2 а Ђокић Катарина Примерно 5 одличан 5.00
2 а Живанић Александра Примерно 5 одличан 5.00
2 б Вучетић Ана Примерно 5 одличан 5.00
2 в Анђић Радован Примерно 5 одличан 5.00
2 в Вулић Сара Примерно 5 одличан 5.00
2 в Ђуричић Бојана Примерно 5 одличан 5.00
2 в Матић Душица Примерно 5 одличан 5.00
2 в Милић Драгана Примерно 5 одличан 5.00
2 в Николић Филип Примерно 5 одличан 5.00
2 в Ристић Александра Примерно 5 одличан 5.00
2 в Стаменић Емилија Примерно 5 одличан 5.00
2 в Тришић Јелена Примерно 5 одличан 5.00
3 а Богдановић Дарко Примерно 5 одличан 5.00
3 а Вукајловић Никола Примерно 5 одличан 5.00
3 а Гагић Марко Примерно 5 одличан 5.00
3 а Ђурић Зорица Примерно 5 одличан 5.00
3 а Николић Јована Примерно 5 одличан 5.00
3 а Тотошковић Оливера Примерно 5 одличан 5.00
3 б Јовановић Биљана Примерно 5 одличан 5.00
3 в Јокић Невена Примерно 5 одличан 5.00
3 в Симић Катарина Примерно 5 одличан 5.00
3 в Стаменић Ивана Примерно 5 одличан 5.00
3 в Тришић Јелена Примерно 5 одличан 5.00
4 а Лештаревић Неда Примерно 5 одличан 5.00
4 а Марковић Јована Примерно 5 одличан 5.00
4 а Марковић Милица Примерно 5 одличан 5.00
4 а Митровић Миљана Примерно 5 одличан 5.00
4 а Тарбук Марија Примерно 5 одличан 5.00
4 а Читаковић Радмила Примерно 5 одличан 5.00
4 а Алексић Радмила Примерно 5 одличан 5.00
4 б Рабасовић Адам Примерно 5 одличан 5.00
4 б Томић Војислав Примерно 5 одличан 5.00
4 б Васић Марина Примерно 5 одличан 5.00
4 б Драгојловић Милица Примерно 5 одличан 5.00
4 б Живановић Милица Примерно 5 одличан 5.00
4 в Јовановић Ивана Примерно 5 одличан 5.00
4 в Јовашевић Данко Примерно 5 одличан 5.00
4 в Јосиповић Александра Примерно 5 одличан 5.00
4 в Леонтијевић Весна Примерно 5 одличан 5.00
4 в Милинковић Тијана Примерно 5 одличан 5.00
4 в Милић Мартина Примерно 5 одличан 5.00
4 в Радовановић Младен Примерно 5 одличан 5.00
4 в Севић Марија Примерно 5 одличан 5.00
4 в Видовић Аница Примерно 5 одличан 5.00
4 в Ђукановић Никола Примерно 5 одличан 5.00
4 в Елек Милица Примерно 5 одличан 5.00

 

 

Крај другог полугодишта 2009/10

1. Ђокић Катарина- 5.00

2.Живанић Александра-5,00

1. Анђић Радован-5,00

2. Вулић Сара-5,00

3. Матић Душица-5,00

4. Милић Драгана-5,00

5. Николић Филип-5,00

6. Стаменић Емилија-5,00

7. Тришић Јелена-5,00

1. Вукајловић Никола-5,00

2. Гагић Марко-5,00

3. Ђурић Зорица-5,00

4. Николић Јована-5,00

5. Савић Ивана-5,00

6. Тотошковић Оливера-5,00

1. Јовановић Биљана-5,00

2. Павловић Стефан-5,00

3. Пашић Ивана-5,00

1. Јовановић Даница-5,00

2. Јокић Невена-5,00

3. Симић Катарина-5,00

4. Стаменић Ивана-5,00

5. Тришић Јелена-5,00

1.Марковић Милица-5,00

2. Митровић Миљана-5,00

3. Тарбук Марија-5,00

4.Алексић Радмила-5,00

1. Рабасовић Адам-5,00

2. Томић Војислав-5,00

3. Васић Марина-5,00

4. Драгојловић Милица-5,00

5. Живановић Милица-5,00

1. Јовановић Ивана-5,00

2. Јовашевић Данко-5,00

3. Јосиповић Александра-5,00

4. Леонтијевић Весна-5,00

5. Милић Мартина-5,00

6. Радовановић Младен-5,00

7. Севић Марија-5,00

8. Елек Милица-5,00

9. Видовић Аница-5,00

Леонтијевић Милица -ђак генерације

Крај школске 2009/10 године

1.Јовановић Мирјана -5,00

2.Марјановић Милан -5,00

3.Алексић Маријана-5,00

4.Биљић Андријана-5,00

5.Ресимић Невена-5,00

6.Цветковски Ивона-5,00

7.Леонтијевић Милица-5,00

8.Матић Невена-5,00

9.Николић Ивана-5,00

10.Средојевић Невена-5,00

11.Деспотовић Драгана-5,00

12.Динић Невена-5,00

Полугодиште  2009/2010

 1. Вукајловић Никола 5,00

 2. Гагић Марко 5,00

 3. Динић Невена 5,00

 4. Елек Милица 5,00

 5. Јовановић Биљана 5,00

 6. Јовановић Даница 5,00

 7. Јовашевић Данко 5,00

 8. Леонтијевић Весна 5,00

 9. Леонтијевић Милица 5,00

 10. Радовановић Младен 5,00

 11. Севић Марија 5,00

 12. Симић Катарина 5,00

 13. Стаменић Ивана 5,00

1 1 Павићевић Катарина Primerno 5 odli~an 5.00
1 1 Петровић Сара Primerno 5 odli~an 5.00
1 2 Богдановић Наталија Primerno 5 odli~an 5.00
1 2 Марковић Лазар Primerno 5 odli~an 5.00
1 2 Станојевић Мирјана Primerno 5 odli~an 5.00
1 3 Зечић Немања Primerno 5 odli~an 5.00
1 3 Зечић Стеван Primerno 5 odli~an 5.00
1 3 Марковић Сара Primerno 5 odli~an 5.00
1 3 Милинковић Тања Primerno 5 odli~an 5.00
1 3 Нешковић Радивоје Primerno 5 odli~an 5.00
1 3 Стаменић Тијана Primerno 5 odli~an 5.00
1 3 Тешић Слађана Primerno 5 odli~an 5.00
1 3 Томић Марија Primerno 5 odli~an 5.00
2 1 Гвозденовић Тијана Primerno 5 odli~an 5.00
2 1 Ђокић Катарина Primerno 5 odli~an 5.00
2 1 Живанић Александра Primerno 5 odli~an 5.00
2 2 Вучетић Ана Primerno 5 odli~an 5.00
2 3 Анђић Радован Primerno 5 odli~an 5.00
2 3 Вулић Сара Primerno 5 odli~an 5.00
2 3 Ђуричић Бојана Primerno 5 odli~an 5.00
2 3 Матић Душица Primerno 5 odli~an 5.00
2 3 Милић Драгана Primerno 5 odli~an 5.00
2 3 Николић Филип Primerno 5 odli~an 5.00
2 3 Ристић Александра Primerno 5 odli~an 5.00
2 3 Стаменић Емилија Primerno 5 odli~an 5.00
2 3 Тришић Јелена Primerno 5 odli~an 5.00
3 1 Богдановић Дарко Primerno 5 odli~an 5.00
3 1 Вукајловић Никола Primerno 5 odli~an 5.00
3 1 Гагић Марко Primerno 5 odli~an 5.00
3 1 Ђурић Зорица Primerno 5 odli~an 5.00
3 1 Николић Јована Primerno 5 odli~an 5.00
3 1 Тотошковић Оливера Primerno 5 odli~an 5.00
3 2 Јовановић Биљана Primerno 5 odli~an 5.00
3 3 Јокић Невена Primerno 5 odli~an 5.00
3 3 Симић Катарина Primerno 5 odli~an 5.00
3 3 Стаменић Ивана Primerno 5 odli~an 5.00
3 3 Тришић Јелена Primerno 5 odli~an 5.00
4 1 Лештаревић Неда Primerno 5 odli~an 5.00
4 1 Markovi} Jovana Primerno 5 odli~an 5.00
4 1 Markovi} Milica Primerno 5 odli~an 5.00
4 1 Mitrovi} Miqana Primerno 5 odli~an 5.00
4 1 Tarbuk Marija Primerno 5 odli~an 5.00
4 1 ^itakovi} Radmila Primerno 5 odli~an 5.00
4 1 Aleksi} Radmila Primerno 5 odli~an 5.00
4 2 Rabasovi} Adam Primerno 5 odli~an 5.00
4 2 Tomi} Vojislav Primerno 5 odli~an 5.00
4 2 Vasi} Marina Primerno 5 odli~an 5.00
4 2 Dragojlovi} Milica Primerno 5 odli~an 5.00
4 2 @ivanovi} Milica Primerno 5 odli~an 5.00
4 3 Jovanovi} Ivana Primerno 5 odli~an 5.00
4 3 Jovaшevi} Danko Primerno 5 odli~an 5.00
4 3 Josipovi} Aleksandra Primerno 5 odli~an 5.00
4 3 Leontijevi} Vesna Primerno 5 odli~an 5.00
4 3 Milinkovi} Tijana Primerno 5 odli~an 5.00
4 3 Mili} Martina Primerno 5 odli~an 5.00
4 3 Radovanovi} Mladen Primerno 5 odli~an 5.00
4 3 Sevi} Marija Primerno 5 odli~an 5.00
4 3 Vidovi} Anica Primerno 5 odli~an 5.00
4 3 \ukanovi} Nikola Primerno 5 odli~an 5.00
4 3 Elek Milica Primerno 5 odli~an 5.00

Оставите одговор