Језик, медији и култура

Подизање свести ученицима основних школа о важности унапређивања комуникацијских вештина, усавршавању вербалне и невербалне комуникације и превазилажење страха од јавног наступа један је од пројеката ученика првог разреда Гимназије „Јосиф Панчић“ у оквиру изборног програма Језик, медији и култура, који су реализовали на часовима у Read More …