Пројекти, истраживања, презентације, тимски рад

Овако изгледају часови предмета Примење науке, који од септембра 2018. похађају ученици наше Гимназије. Изборни програми (од понуђених шест, ђаци се опредељују за два), исти су за све типове и смерове гимназије и заједно их похађају ученици из различитих одељења. Нови програми повећали су број Read More …