Програм наставе и учења за Први разред гимназије од школске 2018/2019.године

На овом месту можете преузети Програм наставе и учења за Први разред гимназије који ће се примењивати од школске 2018/2019. године разврстан по предметима: БИОЛОГИЈА ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ ГЕОГРАФИЈА ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ ИСТОРИЈА ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК ЛИКОВНА КУЛТУРА МАТЕМАТИКА МУЗИЧКА КУЛТУРА НЕМАЧКИ ЈЕЗИК РАЧУНАРСТВО Read More …

УПИС У I РАЗРЕД

УПИС У  I  РАЗРЕД  9. и  10. ЈУЛА 2018. ОД  800-1500 ЧАСОВА ЗА УПИС ЈЕ ПОТРЕБНО: СВЕДОЧАНСТВО О ПРЕТХОДНО ЗАВРШЕНИМ РАЗРЕДИМА СВЕДОЧАНСТВО О ЗАВРШЕНОМ ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ УВЕРЕЊЕ О ОБАВЉЕНОМ ЗАВРШНОМ ИСПИТУ ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ ПРИЈАВА ЗА УПИС