КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ – АВГУСТ 2016

Датум Активност Време Носиоци активности 15-19. август 2016 Припремна настава 9:00 Предметни наставници 19.август 2016 Пријављивање поправних испита 8:00-12:00 Секретар 22.август 2016 Седница наставничког већа 8:00 Директор 23.август 201624.август 2016 25.август 2016 26.август 2016 Математика-писмениСрпски-писмени Математика-усмени Српски-усмени 8:00 Одељењски старешина – предметни наставници 31.август 2016 Read More …