Упис у I разред

УПИС У I РАЗРЕД 5. и 6. ЈУЛА 2016.  ОД  800-1500 ЧАСОВА  ЗА УПИС ЈЕ ПОТРЕБНО:       СВЕДОЧАНСТВО О ПРЕТХОДНО ЗАВРШЕНИМ РАЗРЕДИМА СВЕДОЧАНСТВО О ЗАВРШЕНОМ ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ УВЕРЕЊЕ О ОБАВЉЕНОМ ЗАВРШНОМ ИСПИТУ ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ ПРИЈАВА( одштампана у школи)