Успеси наших ученика

Захваљујући преданом раду професора Милоша Мр Танасијевића,   нашег ученика Петра Мелентијевића  као и залагању других  професора,  од продекана за наставу Математичког факултета добили смо следеће писмо