Microsoft Teams – платформа за наставу на даљину

ПРЕДМЕТ: Microsoft Teams – платформа за наставу на даљину У складу са дописом Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 601-00-9/2020-01 од 16.03. обавештавамо Вас да је у припреми платформа Microsoft Тeams прилагођена за учење на даљину (са осталим услугама Microsoft Office 365) коју Министарство просвете, науке и технолошког развоја успоставља и администрира у сарадњи са компанијом Microsoft. Платформа се успоставља за […]

Обустава конкурса за радна места

На овом месту можете преузети Закључак о обустави процеса за расписивање конкурса за радна места педагога и чистачице у Гимназији „Јосиф Панчић“:

Донета Одлука о организацији и процесу рада у Гимназији

На овом месту можете преузети Одлуку о оргнизацији и процесу рада у Гимназији:

Формиран Тим за учење на даљину

Обустава спортских такмичења

Због уведеног ванредног стања у земљи, као и обуставе редовне наставе у школама поводом ширења Корона вируса (Covid-19), обустављају се и сва школска такмичења до даљњег. Одлуку Савез за школски спорт Србије можете преузети овде.

Previous Posts Next posts

HidroElektrana Bajina Basta Dunav osiguranje NP Tara