Представљање Математичког атласа

Поводом Светске недеље математике ( од 10.10. до 17.10.) у библиотеци Школе, дана 17.10.2019.године у 19:00 часова, ученице Марковић Тара и Марковић Дрина, представиће Математички атлас, на ком су заједно са професорима, радили ученици наше школе.

План наставе и учења за гимназију и Програм наставе и учења за други разред гимназије

План наставе и учења за гимназију и Програм наставе и учења за други разред гимназије можете погледати на следећем линку: http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?uuid=3a36ddff-48e0-47c3-8950-de51925bdf27

Упис у први разред 2019. године

ГИМНАЗИЈА „ЈОСИФ ПАНЧИЋ“ БАЈИНА БАШТА УПИС У I РАЗРЕД 8. и 9. ЈУЛА 2019. ОД 800-1500 ЧАСОВА ЗА УПИС ЈЕ ПОТРЕБНО: СВЕДОЧАНСТВО О ПРЕТХОДНО ЗАВРШЕНИМ РАЗРЕДИМА СВЕДОЧАНСТВО О ЗАВРШЕНОМ ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ УВЕРЕЊЕ О ОБАВЉЕНОМ ЗАВРШНОМ ИСПИТУ ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ( школа прибавља по службеној дужности) ПРИЈАВА ЗА УПИС Напомена: Ученици ће при […]

Календар активности за јул и август 2019. године

КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ЗА ЈУЛ И АВГУСТ 2019. Датум Активност Време Носиоци активности 8.и 9. јул 2019. Први уписни рок 08:00-15:00 Уписне комисије 11. јул 2019. Други уписни рок 08:00-15:00 Уписне комисије 19. август 2019 Седница Наставничког већа 09:00 Директор 19.-20. август 2019 Пријављивање поправних испита 8:00-12:00 Секретар 19-23. август 2019 Припремна наставе ученика који полажу […]

Језик, медији и култура

Подизање свести ученицима основних школа о важности унапређивања комуникацијских вештина, усавршавању вербалне и невербалне комуникације и превазилажење страха од јавног наступа један је од пројеката ученика првог разреда Гимназије „Јосиф Панчић“ у оквиру изборног програма Језик, медији и култура, који су реализовали на часовима у основним школама „Рајак Павићевић“ и „Свети Сава“. Осим тога, ученици […]

Previous Posts

HidroElektrana Bajina Basta Dunav osiguranje NP Tara