Календар 2018/2019.

Календар активности за школску 2019/2020. годину Гимназије “Јосиф Панчић“

 

 

Активности: Време и место:
I класификациони период 08.11.2018. год.
I полугодиште 31.01.2019. год.
II класификациони период 10.04.2019. год.
II полугодиште 24.05.2018 за ученике 4 разреда21.06.2018за ученике 1,2,3 разреда
Eкскурузија ученика 08.09-15.09.2018
Припремна настава Август
Такмичења ученика Према календару министарства просвете
Културне активности Прослава Савиндана 27.01.2019.17.април- Дан школе
Ред.бр. А к т и в н о с ти Датум и време
1 Почетак наставе у I полугодишту 03. септембар 2018. год.
2 Завршетак I полугодишта 31.01.2019. год.
3 Зимски распуст од 31.01.2019.-17.02.2019.
4 Почетак наставе у II полугодишту 18.02.2019.год.
6 Завршетак наставе за остале разреде 21.06. 2019. год.
8 Припремна настава за поправне испите друга половина августа
9 Поправни испити-августовски рок Друга половина августа
10 Матурски испит Друга половина маја


Надокнада часова за ученике 4. разреда :

20. oктобра 2018. распоред од понедељка

17. новембар 2017. распоред од уторка

15. децембра 2017. распоред од среде

9. марта 2018. распоред од четвртка

13. априла 2018. распоред од петка

HidroElektrana Bajina Basta Dunav osiguranje NP Tara