Календар 2017/2018.

Календар активности за школску 2017/2018 годину Гимназије “Јосиф Панчић“

 kalendar 2017-2018

Класификациони периоди:

1 класификациони период               08.11.2017

1 полугодиште                                  31.01.2018

2 класификациони период               10.04.2018

2 полугодиште                                  24.05.2018 за ученике 4 разреда

                                                            21.06.2018за ученике 1,2,3 разреда

Равномерна заступљеност свих дана у седмици:

20.02.2018. (уторак) радиће се по распореду од четвртка

 21.2.2018. (среда) радиће се по распореду од петка

 Надокнада часова за ученике 4. разреда :

21. oктобра 2017. распоред од понедељка

18. новембар 2017. распоред од уторка

16. децембра 2017. распоред од среде

10. марта 2018. распоред од четвртка

14. априла 2018. распоред од петка

Време реализације екскурзија по разредима:

Екскурзија 4 разреда- прва половина септембра 2017 год.

Организовање припремне наставе од 20-24.08.2018.

Такмичења: према календару министарства просвете

Значајне културне активности и акције које школа реализује:

Прослава Савиндана 27.01.2018.

ИСПИТНИ РОКОВИ И ПРИПРЕМНИ РАД

  • Разредни испити за ученике 4 разреда од 15-18 маја 2018 год.
  • Матурски испити од 23 маја до 27маја 2017 год.
  • Разредни, испити за ученике 1, 2, 3 разреда од  12-17 јуна 2018 год.
  • Припремна настава за поправни испит од 13-17 августа 2018год.
  • Поправни испит од 20-25августа 2018год.

Испитни рокови за ванредне ученике и испитни рокови за допунске испите редовних ученика

Испитни рокови-ванредни ученици Датум
Пријављивање испита Од 10 до 20 у месецу који претходи испитном року
Новембарски рок Друга половина новембра
Јануарски рок Друга половина јануара
Априлски рок Друга половина априла
Јунски рок Друга половина јуна
Августовски рок Друга половина августа

HidroElektrana Bajina Basta Dunav osiguranje NP Tara