Календар 2016/2017.

Календар активности за школску 2015/2016. годину Гимназије “Јосиф Панчић“

skolski-kalendar-ss-2016-17-724x1024

Класификациони периоди:

1 класификациони период               09.11.2016

1 полугодиште                                  27.01.2017

2 класификациони период               07.04.2017

2 полугодиште                                  23.05.2017 за ученике 4 разреда

                                                            20.06.2017 за ученике 1,2,3 разреда

Равномерна заступљеност свих дана у седмици:

 14.02.2017. радиће се по распореду од петка

 Надокнада часова за ученике 4. разреда :

 • 15. oктобар 2016. године – понедељак
 • 19. новембар 2016. године – уторак
 • 17. децембар 2016. године – среда
 • 25. фебруар 2017. године – четвртак
 • 25. март 2017. године – петак

ИСПИТНИ РОКОВИ И ПРИПРЕМНИ РАД

 • Разредни испити за ученике 4 разреда од 15-19 маја 2017 год.
 • Матурски испити од 24 маја до 31 маја 2017 год.
 • Разредни, испити за ученике 1, 2, 3 разреда од  12-16 јуна 2017 год.
 • Припремна настава за поправни испит од 14-18 августа 2017 год.
 • Поправни испит од 21-25 августа 2017 год.

Испитни рокови за ванредне ученике и испитни рокови за допунске испите редовних ученика:

Испитни рокови-ванредни ученици Датум
Пријављивање испита Од 10 до 20 у месецу који претходи испитном року
Новембарски рок Друга половина новембра
Јануарски рок Друга половина јануара
Априлски рок Друга половина априла
Јунски рок Друга половина јуна
Августовски рок Друга половина августа
 • Екскурзија 4 разреда- прва половина септембра 2017 год.
 • Организовање припремне наставе од 18-22.08.2017.
 • Такмичења: према календару министарства просвете
 • Значајне културне активности и акције које школа реализује: Прослава Савиндана 27.01.2017.

HidroElektrana Bajina Basta Dunav osiguranje NP Tara