Календар 2019/2020.

Календар активности за школску 2019/2020. годину Гимназије “Јосиф Панчић“

Активности:

Време и место:

Почетак школске године

2.септембар.2019.године

I класификациони период

08.11.2019. год.

I полугодиште се завршава

31.01.2020. год.

II полугодиште почиње

18.2.2020.године

II класификациони период

22.04.2020. год.

II полугодиште

22.05.2020 .за ученике 4 разреда

19.06.2020. за ученике 1,2,3 разреда

Eкскурузија ученика

Септембар 2020.године

Припремна настава

Август

Такмичења ученика

Према календару министарства просвете

Културне активности

Прослава Савиндана 27.01.2019.

17.април- Дан школе

Уједначавање броја радних дана у седмици (измене у распореду):

  • уторак 24.09 распоред од понедељка
  • среда 23.10 распоред од понедељка
  • четвртак 28.11 распоред од понедељка

Надокнада часова за ученике 4. разреда :

  • 16. 11. 2019. распоред од понедељка
  • 14. 12. 2019. распоред од уторка
  • 11. 1. 2020. распоред од среде
  • 22. 2. 2020. распоред од четвртка
  • 11. 3. 2020. распоред од петка

Испитни рокови и припремни рад

Ред.

бр.

А к т и в н о с ти

Датум и време

1

Почетак наставе у I полугодишту

02. септембар 2019. год.

2

Завршетак I полугодишта

31.01.2020. год.

3

Зимски распуст

од 31.01.2020.-17.02.2020.

4

Почетак наставе у II полугодишту

18.02.2020.год.

6

Завршетак наставе за остале разреде

19.06. 2020. год.

8

Припремна настава за поправне испите

друга половина августа

9

Поправни испити

-августовски рок

Друга половина августа

10

Матурски испит

Друга половина маја

HidroElektrana Bajina Basta Dunav osiguranje NP Tara