Управа школе

Школски одбор

Представници запослених :

Миља Петровић – председник

Гордана Вранић

Велибор Филиповић

Представници родитеља

Љубан Југовић

Свјетлана Марковић

Весна Јевтић

Представници локалне самоуправе

Михаило Средојевић

Рашко Ђурић

Милан Ђурић

Директор школе

Радован Гавриловић 031/ 861-065

Секретар

Марина Малешевић 031-865-665

Шеф рачуноводства

Весна Ђурић 031-865-665

HidroElektrana Bajina Basta Dunav osiguranje NP Tara