за наставнике

ОБРАЗАЦ ПРИПРЕМЕ ЗА ЧАС СА ИСХОДИМА

ОБРАЗАЦ ЗА ОПЕРАТИВНИ ПЛАН СА ИСХОДИМА

ОБРАЗАЦ ЗА ПЛАНИРАЊЕ ПРОЈЕКТНЕ НАСТАВЕ

БЛУМОВА ТАКСОНОМИЈА

Захтев Стручног већа за набавку наставних средстава – формулар

Глобални план са стандардима – формулар

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИKA – формулар

Правилник о општим стандардима постигнућа

ПРИМЕР ПРИПРЕМЕ ЗА ЧАС – формулар

Пријава оштећења за матурске екскурзије на енглеском језику

Правилник васпитним и васпитно дисциплинским мерама

Правилник о стручном усавршавању 2013

ПЛАН ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА 2018 –  формулар

Правилник о вредновању сталног стручног усавршавања

Стручно упуство о начину израде школске документације 2014

Правилник о постигнућима ( стандардима )

Наствани материјал – припрема за час

Пример обрасца припреме

Портфолио образац

101 идеја за иновативне наставнике

ОДОБРЕНИ УЏБЕНИK

Сарадња школе и родитеља приручник

 

HidroElektrana Bajina Basta Dunav osiguranje NP Tara