за наставнике

План наставе и учења у гимназији и Програм наставе за други разред гимназије

ОБРАЗАЦ ПРИПРЕМЕ ЗА ЧАС СА ИСХОДИМА

ОБРАЗАЦ ЗА ОПЕРАТИВНИ ПЛАН СА ИСХОДИМА

ОБРАЗАЦ ЗА ПЛАНИРАЊЕ ПРОЈЕКТНЕ НАСТАВЕ

БЛУМОВА ТАКСОНОМИЈА

Захтев Стручног већа за набавку наставних средстава – формулар

Глобални план са стандардима – формулар

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИKA – формулар

Правилник о општим стандардима постигнућа

ПРИМЕР ПРИПРЕМЕ ЗА ЧАС – формулар

Пријава оштећења за матурске екскурзије на енглеском језику

Правилник васпитним и васпитно дисциплинским мерама

Правилник о стручном усавршавању 2013

ПЛАН ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА 2018 –  формулар

ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ формулар

Правилник о вредновању стручног усавршавања

Стручно упуство о начину израде школске документације 2014

Правилник о постигнућима ( стандардима )

Наствани материјал – припрема за час

Пример обрасца припреме

Портфолио образац

101 идеја за иновативне наставнике

ОДОБРЕНИ УЏБЕНИK

Сарадња школе и родитеља приручник

HidroElektrana Bajina Basta Dunav osiguranje NP Tara