Наставници

  Презиме и име Врста стручне спреме Предмет који предаје

1.

Ђурић Горгина Професор српског језика и књ. Српски језик и књ.

Грађ. васпитање

2.

Дана Јовановић Професор српског језика и књ. Српски језик и књ.

3.

Савић Наташа Мастер професор српског језика и књ. Српски језик и књ..

Језик, медији и ком.

4.

Мојковић Даница- замена Јелене. Акс. Професор српског језика и књ. Срп језик и књ грађанско

5.

Алексић Невена Мастер филолог Руски језик

6.

Печеничић Десанка Професор руског језика и књ. Руски језик

7.

Филиповић Олгица Професор руског језика и књ. Руски језик

8.

Ђурић Тамара Професор енглеског језика и књ. Енглески језик

9.

Глишић-Јовановић Вера Професор енглеског језика и књ. Енглески језик

10.

Ракоњац Драгутин Професор историје Латински језик

11.

Ивана Ковачевић Дипломирани филолог Немачки језик

12.

Слободанка Милинковић Дипломирани теолог веронаука

13.

Сенић Драгица Професор филозофије и социологије Филозофија

Социологија

14.

Горан Драшковић Професор социологије Устав и право грађана и

Социологија

15.

Селинић Ивана Професор психологије психологија

16.

Чолић Петар Мастер професор историје Историја

17.

Ковачевић Марко Дипломирани историчар Историја

18.

Мирјана Радивојевић
Магистар географије Географија
Географија

19.

Тихана Пурић Проф биологије Биологија

20.

Тешић Милица-замена Александре Ђурић-Караклић Проф биологије Биологија

21.

Јелена Стојкановић Професор математике Математика

22.

Драгана Драгојловић Мастер математичар Математика

23.

Стојадиновић Невенка Дипломирани хемичар Хемија

24.

Радовановић Тања Професор хемије Хемија

25.

Филиповић Велибор Дипломирани музички педагог Музичка култура

Уметност и дизајн

26.

Лазић Марко Дипломирани музички педагог Музичка култура и хор

27.

Негослава Павловић Професор примењених уметности Ликовна култура

Уметност и дизајн

28.

Петровић Миља Професор физичког васпитања Физичко васпитање

29.

Радовановић Драган Професор физичког васпитања Физичко васпитање

30.

Јовановић Никола  
31. Јовановић Мирослав Дипломирани машински инжењер Физика

Примењене науке

32.

Вранић Гордана Дипл.инг.ор. наука. Рачунарство

33.

РадованГавриловић Дипл.инг.ор. кибернетски смер Рачунарство

34.

Тадић Рада Мастер педагог Грађанско васп.

HidroElektrana Bajina Basta Dunav osiguranje NP Tara