Уџбеници 2019/2020.

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ

Гимназија „ Јосиф Панчић “ Бајина Башта

ПРВИ РАЗРЕД

 

Српски језик и књиженост

Уџбеник је у поступку одобравања код Министарства.

Енглески језик

New Headway, Liz and John Soars, Pre intermediate, 4nd edition

Немачки језик

Уџбеник је у поступку одобравања код Министарства.

 Руски језик

Iris Adler, Majke Hajnc и група аутора: Руски језик за 1. и 2. разред средње школе, Cornelsen, Datastatus Berlin, 2011

Латински језик

М.Пакиж, Д.Димитријевић: Латински језик 1, ЗУНС, Београд 2008.

Историја

Уџбеник је у поступку одобравања код Министарства.

Географија

Уџбеник је у поступку одобравања код Министарства.

Биологија

Уџбеник је у поступку одобравања код Министарства.

Математика

Уџбеник је у поступку одобравања код Министарства.

Физика

Уџбеник је у поступку одобравања код Министарства.

Хемија

Татјана Недељковић, Уџбеник за први разред гимназије, Нови Логос, 2019.

Рачунарство и информатика

Уџбеник је у поступку одобравања код Министарства.

Музичка култура

С. Маринковић, Музчка култура за гимназије, ЗУНС, Београд 2008.

Ликовне културе

В.Галовић, Б.Караџић: Ликовна култура за гимназије и средње стручне школе, ЗУНС, Београд, 2008.

Верска настава

Еп.Игњатије (Мидић): Православни катихизис за први и други разред средње школе, ЗУНС, Београд, 2008.

ДРУГИ РАЗРЕД

 Српски језик и књижевност

А. С. Миловановић, В. Живковић: Читанка за други разред средњих стручних школа и гимназија, Едука, Београд 2015.

Д. Кликовац, Љ. Николић, Граматика за други разред средње школе, Едука, Београд 2015

Енглески језик

New Headway, intermediate, fourth edition, Liz and John SoarsОxford university Press, 2014

Руски језик

Iris Adler, Majke Hajnc и група аутра, Руски језик за 1. и 2. разред средње школе, Cornelsen,Berlin 2011 Datastatus

Немачки језик

Немања Блајковић, Нина Петровић, Мирица Тома, Impulse, Завод за уџбенике, Београд 2009.

Латински језик

М. Пакиж, Т.Киселички Ваш, М. Кисић: Латински језик 2, ЗУНС, Београд, 2008.

Психологија

Драгана Ђурић, Иван Бојовић, Психологија за други разред гимназије и други и трећи разред подручја рада економија, право и администрација, Клет, Београд 2015

Историја

друштвено-језички смер

С. Пириватрић, Историјa за други разред гимназије општег и друштвнео-језичког смера, Клет 2014

Природно-математички смер

Душко Лопандић, Александра Колаковић и Ивана Петровић, Историја 2. Уџбеник историје за II разред природно-математичког смера, ЛОГОС, Београд 2015.

Географија

В. Ковачевић, Б. Младеновић Кљаић: Географија за други разред гимназије, Клет, Београд, 2015.

Биологија

друштвено-језички смер

Б.Петров, М.Калезић, Р.Коевић, Р.Лакушић, С.Јовановић: Биологија за други разред друштвено-језичког смера, ЗУНС, Београд, 2008.

природно-математички смер

Б. Петров, М. Калезић: Биологија за други разред природно-математичког смера, ЗУНС, Београд, 2008.

Математика

Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић, Сузана Алексић, Математика 2. Уџбеник са збирком задатака за други разред гимназије, Клет, Београд 2015

С.Огњеновић, Ж.Ивановић: Збирка задатака и тестова за други разред гимназије и техничких школа, Круг, Београд, 2008.

Физика

друштвено-језички смер

М.Распоповић, Ј.Шетрајчић, З.Распоповић:Физика за други разред гимназије општег и друштвено-језика смера, ЗУНС, Београд, 2008.

Н.Чалуковић, Н.Каделбург: Физика 2-збирка задатака и тестова за други разред гимназије, Круг, Београд 2008.

природно-математичког смера

М.Распоповић, Ј.Шетрајчић, З.Распоповић: Физика за други разред гимназије природно-математичког смера, ЗУНС, Београд 2008.

Н.Чалуковић, Н.Каделбург:Физика 2-збирка задатака и тестова за други разред гимназије, Круг, Београд, 2008.

Хемија

друштвено-језички смер

В.Павловић, Р.Макровић: Органска хемија за други разред средње школе, ЗУНС, Београд 2008.

природно-математички смер

С. Рајић: Неорганска хемија, ЗУНС, Београд, 2014.

Р.Хорват, С.Нешић, Р.Николајевић, М.Шурјановић: Збирка задатака из хемије за први и други разред гимназије и средње школе, ЗУНС, Београд 2008.

Р.Хорват, С.Нешић, Р.Николајевић, М. Шурјановић: Практикум из хемије за други разред гиманазије, ЗУНС, Београд 2008.

Рачунарство и информатика

Филип Марић, Душко Трифуновић, Срђана Трајковић, Иван Кљајић, Оливера Грачанин, Информатика 2. Уџбеник за други разред гимназије, КЛЕТ, Београд, 2015.

Музичка култура

С. Маринковић, Музчка култура за гимназије, ЗУНС, Београд 2008

Ликовна култура

В.Галовић, Б.Караџић: Ликовна култура за гимназије и средње стручне школе, ЗУНС, Београд, 2008.

Верска настава

Еп.Игњатије (Мидић): Православни катихизис за први и други разред средње школе, ЗУНС, Београд,2008.

ТРЕЋИ РАЗРЕД

 Српски језик и књижевност

Љ.Николић, Б.Милић: Читанка са књижевно-теоријским појмовима за трећи разред средње школе, ЗУНС, Београд, 2008.

Д. Кликовац, Граматика за трећи разред средње школе, Едука, Београд 2015

Енглески језик

New Headway, Liz and John Soars, 3rd edition, Upper intermediate

Немачки језик

Персида Ћуић, Александра Беговић, Зузана Попов, Немачки језик за 3. разред гимназије, Завод за уџбенике, Београд 2012.

Руски језик

Мајке Хајнц, Елена Хадчук, Иригард Вилант: Руски језик за 3. и 4. разред средње школе, Cornelsen, Berlin, 2011

Филозофија

М.Марковић: Логика, ЗУНС, Београд, 2008.

Историја

друштвено-језички смер

Радош Љушић, Историја за трећи разред гимназије друштвено-језичког смера, Фреска, Београд 2014

природно-математички

Радош Љушић, Љубодраг Димић, Историја за трећи разред гимназије природно-математичког смера и четврти разред општег и друштвено-језичког смера, Фреска, Београд 2014.

Географија

В. Ковачевић, Б. Младеновић Кљаић: Географија за трећи разред гимназије, Клет, Београд 2015.

Биологија

друштвено-језички смер

Г.Цвијић, Ј.Ђорђеви, Н.Недељковић, Д.Цветковић, Г.Матић, А.Кораћ: Биологија за трећи разред гимназије друштвено-језичког мера, Клет, Београд, 2015.

природно-математичког смера

Р.Коњевић, Г.Цвијић, Ј.Ђорђевић, Н.Недељковић: Биологија за трећи разред гимназије природно-математичког смера, ЗУНС, Београд, 2008

Математика

Ј.Кечић: Математика за трећи разред гимназије, ЗУНС, Београд, 2008.

С.Огњановић, Ж.Ивановић: Збирка задатака и тестова за трећи разред гимназије и техичких школа, Круг, Београд, 2008.

Збирка задатака и тестова за 3. и 4. Разред гимназије, Круг

Физика

друштвено-језички смер

М.Распоповић, З.Распоповић: Физика за трећи разред гимназије, ЗУНС, Београд, 2008.

Н.Каделбург, Коста Панић физика 3 збирка задатака –тестова за трећи разред гимназије,Круг

природно-математичког смера

Драгољуб Белић, Марина Радојевић, Физика за трећи разред гимназије, КЛЕТ, 2014.

Хемија

Татјана Недељковић, Oрганска хемија 3. Уџбеника за 3. разред гимназије општег и природно-математичког смера, Нови Логос, Београд

А.Стојиљковић: Збирка задатака из хемије за трећи и четврти разред гимназије, ЗУНС, Београд, 2008.

С.Нешић, М.Јоветић: Хемијски практикум за лабораторијске вежбе, ЗУНС, Београд, 2008.

Рачунарство и информатика

Д.Тошић: Рачунарство и информатика за трећи разред гимназије, Круг, Београд, 2008.

Музичка култура

С. Маринковић, Музчка култура за гимназије, ЗУНС, Београд 2008

Ликована кутура

В.Галовић, Б.Караџић: Ликовна култура за гимназије и средње стручне школе, ЗУНС, Београд, 2008.

Верска настава

Еп.Игњатије (Мидић): Православни катихизис за трећи и четврти разред средње школе, ЗУНС, Београд, 2008.

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

 Српски језик и књижевност

Љ.Николић, Б.Милић: Читанка за књижевно-теоријским појмовима за четврти разред средње школе, ЗУНС, Београд, 2008.

Енглески језик

New Headway, Liz and John Soars, 3rd edition, advanced

Немачки језик

Александра Беговић, Зузана Попов, Персида Ћуић, Немачки језик за 4 разред гиманзије, Завод за уџбенике, Београд 2012..

Руски језик

Мајке Хајнц, Елена Хадчук, Иригард Вилант: Руски језик за 3. и 4. разред средње школе, Cornelsen, Berlin, 2011

Устав и права грађана

Милан Гачановић, Устав и права грађана, уџбеник за четврти разред гимназије и чеворогодишње стручне школе и трећи  разред трогодишње стручне школе, Клет, Београд 2013

Социологија

Владимир Вулетић, Социологија, уџбеник за четврти  разред гимназије и трећи  разред средњих стручних школа, Клет, Београд 2012

Историја

Радош Љушић, Љубодраг Димић, Историја за трећи разред гимназије природно-математичког смера и четврти разред општег и друштвено-језичког смера, Фреска, Београд 2014.

Биологија

природно-математичког смера

Д.Цветковић, Д.Лакушић, Г.Матић, А.Кораћ,С.Јовановић Биологија за четврти разред гимназије природно-матемтичког смера, ЗУНС,Београд 2008.

Филозофија: Миле Савић, Ненад Цекић и Владимир Цветковић: „Филозофија за средње школе“,ЗУНС, Београд 2009.

Математика

Ј.Кечкић: Математика за чевтрти разред гимназије, ЗУНС, Београд, 2008.

С.Огеановић, Ж.Ивановић: Збирка задатака и тестова за четврти разред  гимназије и техничких школа, Круг, Београд, 2008.

Ендре Пат, Загорка Лазовић, Математика са збирком задатака за 4. Разред средње школе, ЗУНС, Београд 2012

Д. Георгијевић, М. Обрадовић, Математика са збирком задатака за 4. Разред средње школе

Физика

Н.Чалуковић: Физика за четврти разред гимназије, Круг, Београд, 2008.

М.Распоповић, Д.Капор, М.Шкрињар: Физика за четврти разред опште гимназије и гимназије друштвено-језичког смера, ЗУНС, Београд, 2008.

М.Димитријевић, А.Томић: Астрономија за четврти разред гимназије, Круг, Београд, 2008.

Н.Чалуковић, Н.Каделбург: Збирка задатака и тестова за четврти разред гимназије, Круг, Београд, 2008.

Хемија

Ј.Петровић, С.Велимировић: Хемија за четврти разред гимназије, ЗУНС,Београд, 2008.

Рачунарство и информатика

З.Лакић: Рачунарстово и информатика за четврти разред гимназије друштвено-језичког смера, ЗУНС, Београд, 2008.

Музичка култура

С. Маринковић, Музчка култура за гимназије, ЗУНС, Београд 2008

Ликовна култура

В. Галовић, Б.Караџић: Ликовна култура за гимназије и средње стручне школе, ЗУНС, Београд, 2008.

Верска настава

Еп. Игњатије (Мидић): Православни катихизис за трећи и четврти разред средње школе, ЗУНС, Београд, 2008.

HidroElektrana Bajina Basta Dunav osiguranje NP Tara