Годишњи фонд теоријске и практичне наставе у 2019/2020.

Ове школске године по старом школском Плану и програму настава ће се изводити у 3. и 4. разреду.

ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР: 8 одељења

 

Недељни фонд часова

Годишњи број часова

Предмет

III р.

IV р.

III р.

IV р.

Српски језик

10

10

360

320

Енглески језик I

10

8

360

256

Руски језик II

4

4

144

128

Немачки језик II

4

4

144

128

Латински језик

Устав и право грађана

 

2

 

64

Социологија

 

6

 

192

Психологија

Филозофија

4

6

144

192

Историја

6

6

216

192

Географија

4

 

144

 

Биологија

4

 

144

 

Математика

4

4

144

128

Физика

4

4

144

128

Хемија

Информатика

3.66

3.88

192

184

Музичка култура

2

2

72

64

Ликовна култура

2

2

72

64

Физичко васпитање

4

4

144

128

Здравље и спорт

Језик, медији и култура

Уметност и дизајн

Примењене науке

Свега:

64

64

2424

2168

 

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР: 4 одељења

 

Недељни фонд часова

Годишњи фонд часова

Предмет

III r

IV r

III r

IV r

Српски језик

3

4

108

128

Енглески језик I

2

2

72

64

Руски језик II

2

2

72

64

Немачки језик II

2

2

72

64

Латински језик

Устав и право грађана

 

1

 

32

Социологија

 

2

 

64

Психологија

Филозофија

2

2

72

64

Историја

2

 

72

 

Географија

2

 

72

 

Биологија

3

3

108

96

Математика

5

4

180

128

Физика

3

5

108

160

Хемија

3

2

108

64

Информатика

1.83

1.94

96

92

Музичка култура

Ликовна култура

Физичко васпитање

2

2

72

64

Свега:

30

30

1212

1084

Ове школске године по новом Плану и програму наставе и учења наства ће се изводити у 3. и 4. разреду.

Блок настава из рачунарства и информатике друштвено-језички смер:

Разред Број одељења Број група* број часова Укупно часова
I 2 2*4 316
II 2 2*4 316
III 2 4*30 120
IV 2 4*30 120
Укупно 8   872

Блок настава из рачунарства и информатике природно-математички смер:

Разред Број одељења Број група* број часова Укупно часова
I 1 2*2 158
II 1 2*2 158
III 1 2*30 60
IV 1 2*30 60
Укупно

Број часова вежби из физике друшвено-језички смер:

Разред Број одељења Број група* број часова Укупно часова
1 2 4*10 40
2 2 4*18,5 74
3 2 4*16 64
4 2 4*16 64
Укупно 8   205

Број часова вежби из физике природно-математички смер:

Разред Број одељења Број група* број часова Укупно часова
1 1 2*10 20
2 1 2*37 74
3 1 2*18 36
4 1 2*17 34
Укупно 4   164

Број часова вежби из хемије природно-математички смер:

Разред Број одељења Број група* број часова Укупно часова  
1 1 2*10 20
2 1 2*37 74
3 1 2*36 72
4 1 2*8 16
Укупно 4   182

Годишњи фонд часова који се јавља због поделе одељења на групе:

Предмет Годишњи број часова
рачунарство и информатика-друштвено језички смер 872
рачунарство и информатика-природно-математички смер 436
Грађанско васпитање 420
Верска настава 420
Рускијезик 124
Немачки језик 124
Физика 334
Хемија 178
Укупно 2332

Изборни предмети, изборни програми и факултативне активности:

    Први разред   Други разред   Трећи разред   Четврти разред
предмет Бр.гр. Бр.уч. Бр.гр. Бр.уч. Бр.гр. Бр.уч. Бр.гр. Бр.уч.
Верска настава 2 38 3 50 3 44 3 44
Грађанско васпитање 2 36 3 40 3 45 3 45
Руски језик 2 28 3 49 3 57 3 67
Немачки језик 2 45 2 41 2 33 1 22
Здравље и спорт 3 58 3 73        
Језик, медија и култура 3 50 3 76        
Уметност и дизајн 1 16 1 16        
Примењене науке 1 15 1 15        
Укупно 16 63 19 11 10      

HidroElektrana Bajina Basta Dunav osiguranje NP Tara