Седмични/ годишњи фонд часова

Друштвено-језички смер:

 

Предмет I р. II р. III р. IV р. I р. II р. III р. IV р.
Недељни фонд часова Годишњи број часова
Српски језик 4 4 5 5 148 140 180 160
Енглескиј. I 2 3 5 4 74 105 180 128
Руски ј. II 2 2 2 2 74 70 72 64
Немачки језик II 2 2 2 74 70 72
Латински језик 2 2 74 70
Устави право грађана 1 32
Социологија 3 96
Психологија 2 70
Филозофија 2 3 72 96
Историја 2 2 3 3 74 70 108 96
Географија 2 2 2 74 70 72
Биологија 2 2 2 74 70 72
Математика 4 3 2 2 148 105 72 64
Физика 2 2 2 2 74 70 72 64
Хемија 2 2 74 70
Информатика 2 0 1 1 74 60 66 62
Музичка култура 1 1 1 1 37 35 36 32
Ликовна култура 1 1 1 1 37 35 36 32
Физичко васпитање 2 2 2 2 74 70 72 64

 

Природно-математички смер:

 

Недељни фонд часова Годишњи фонд часова
Предмет IIр IIIр IVр IIр IIIр IVр
Српски језик 4 3 3 4 148 105 108 128
Енглескиј. I 2 2 2 2 74 70 72 64
Руски ј. II 2 2 2 2 74 70 72 64
Немачки језик II 2 2 2 74 70 72
Латински језик 2 74
Устави право грађана 1 32
Социологија 2 64
Психологија 2 70
Филозофија 2 2 72 64
Историја 2 2 2 74 70 72
Географија 2 2 2 74 70 72
Биологија 2 2 3 3 74 70 108 96
Математика 4 4 5 4 148 175 180 128
Физика 2 3 3 5 74 105 108 160
Хемија 2 3 3 2 74 105 108 64
Информатика 2 0 1 1 74 60 66 62
Музичка култура 1 1 37 35
Ликовна култура 1 1 37 35
Физичко васпитање 2 2 2 2 74 70 72 64
Свега: 30 30 30 30 1221 1240 1140 1020

 

Блок настава (табеларни приказ реализације блок наставе по образовним профилима)

 

Блок настава из рачунарства и информатике друштвено-језички смер

Разред Број одељења Број група – часова Укупно часова
I 2 2*4 8
II 2 4*60 240
III 2 4*30 120
IV 2 4*30 120
UУкупно 8 488

 

Блок настава из рачунарства и информатике природно-математички смер

Разред Број одељења Број група – часова Укупно часова
I 1 2*2 4
II 1 2*60 120
III 1 2*30 60
IV 1 2*30 60
Ukupno 244

 

Број часова вежби из физике друшвено-језички смер

Разред Број одељења Број група* број часова Укупно часова
1 2 4*10 40
2 2 4*12 48
3 2 4*16 64
4 2 4*16 64
Укупно 8 216

 

Број часова вежби из физике природно-математички смер

Разред Број одељења Број група* број часова Укупно часова
1 1 2*10 20
2 1 2*14 28
3 1 2*18 36
4 1 2*17 34
Укупно 4 118

 

 

Број часова вежби из хемије природно-математички смер

Разред Број одељења Број група* број часова Укупно часова
1 1 2*10 20
2 1 2*35 70
3 1 2*36 72
4 1 2*8 16
Укупно 4 178

 

HidroElektrana Bajina Basta Dunav osiguranje NP Tara