Нова организација рада у Гимназији

На овом месту можете преузети дописе које је Гимназија добила од Министарства просвете, науке и технолошког развоја:

Измена смерница: Од четвртка 3.12.2020. ступају на снагу нове Смернице за извођење наставе. Главна промена је та да ће онлајн часови трајати 45 минута, а  распоред часова остаје исти, часови се одвијају по сменама. Ове недеље смо прва смена, а наредне две друга. Ове измене донете су након Дописа МПНТР-а, руководиоца Школске управе Ужице  од 1.12.2020.

Детаљније у прилогу ове објаве:

Измењени Правилник о календару образовно-васпитног рада за школску 2020/2021. годину:

Comments are currently closed.

HidroElektrana Bajina Basta Dunav osiguranje NP Tara