Организација рада средњих школа за завршетак другог полугодишта школске 2019/2020. године

На овом месту можете преузети допис Министарства просвете, науке и технолошког развоја о Организацији рада средњих школа за завршетак другог полугодишта школске 2019/2020. године:

Comments are currently closed.

HidroElektrana Bajina Basta Dunav osiguranje NP Tara