Додатна упуства за праћење и евидентирање напредовања ученика

Овде можете преузети Додтана упуства за праћење и евидентирање напредовања ученика у периоду учења на даљину које је прописало Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

Comments are currently closed.

HidroElektrana Bajina Basta Dunav osiguranje NP Tara