Календар активности за јул и август 2019. године

КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ЗА ЈУЛ И АВГУСТ 2019.

Датум Активност Време Носиоци активности
8.и 9. јул 2019. Први уписни рок 08:00-15:00 Уписне комисије
11. јул 2019. Други уписни рок 08:00-15:00 Уписне комисије
19. август 2019 Седница Наставничког већа 09:00 Директор
19.-20. август 2019 Пријављивање поправних испита 8:00-12:00 Секретар
19-23. август 2019 Припремна наставе ученика који полажу поправни испит У договору са предметним наставником Предметни наставник
26. август 2019. Математика –писмени 8:00 Одељењски старешина – Предметни наставници
27. август 2019. Физика 8:00 Одељењски старешина – Предметни наставници
28. август 2019. Математика –усмени 8:00 Одељењски старешина – Предметни наставници
30. август 2019. Седница Одељенског већа-утврђ. Успеха након поправних испита 9:00 Директор
30. август 2019. Седница Наставничког већа 9:30 Директор
30. август 2019. Упис у 2. 3. и 4 разред 10:00-14:00 Одељењске старешине

Comments are currently closed.

HidroElektrana Bajina Basta Dunav osiguranje NP Tara