Језик, медији и култура

Подизање свести ученицима основних школа о важности унапређивања комуникацијских вештина, усавршавању вербалне и невербалне комуникације и превазилажење страха од јавног наступа један је од пројеката ученика првог разреда Гимназије „Јосиф Панчић“ у оквиру изборног програма Језик, медији и култура, који су реализовали на часовима у основним школама „Рајак Павићевић“ и „Свети Сава“. Осим тога, ученици су организовали и хуманитарни квиз о потреби умећа јавног наступа и усавршавања комуникације кроз асертивни стил. Том акцијом скупљен је новац за децу којима је таква врста помоћи била неопходна.   Један од пројеката био је усмерен ка превенцији свих болести зависности, смањењу конзумирања различитих супстанци и одвикавању од њих, као и спречавању насиља које је у тим ситуацијама присутно.   Наши ученици су уз подршку професорице Наташе Савић кроз низ наведених пројеката указивали и на степен присутности културе и некултуре у медијима, дискриминације, лажних вести, чега је све више и међу младима, као и потребу да се медијска култура развија а некултура зауставља.

Comments are currently closed.

HidroElektrana Bajina Basta Dunav osiguranje NP Tara