Међународна конференција о настави физике

На седмој по реду одржаној конференцији у Алексинцу (15-17. март 2019. године), наш професор Мирослав Јовановић у сарадњи са колегиницом Соњом Ковачевић остварио је запажен успех представљајући стручни рад под називом „Модел хармонијског осцилатора“.

У првом делу рада дата је универзална једначина осцилатора и њено опште решење. На крају је описан  демонстрациони експеримент са осциловањем масе на вертикалној опрузи, под околностима да се маса смањује у току времена. Акценат рада стављен је на нумеричко решења проблема који су разматрани у раду, као и њихова графичка интерпретација кроз софтверски пакет Wolfram Mathematica.

Рад у целости можете преузети овде

Comments are currently closed.

HidroElektrana Bajina Basta Dunav osiguranje NP Tara