УПИС У I РАЗРЕД

УПИС У  I  РАЗРЕД  9. и  10. ЈУЛА 2018.

ОД  800-1500 ЧАСОВА

ЗА УПИС ЈЕ ПОТРЕБНО:

  • СВЕДОЧАНСТВО О ПРЕТХОДНО ЗАВРШЕНИМ РАЗРЕДИМА
  • СВЕДОЧАНСТВО О ЗАВРШЕНОМ ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ
  • УВЕРЕЊЕ О ОБАВЉЕНОМ ЗАВРШНОМ ИСПИТУ
  • ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ
  • ПРИЈАВА ЗА УПИС

Comments are currently closed.

HidroElektrana Bajina Basta Dunav osiguranje NP Tara