КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ЗА ЈУЛ и АВГУСТ 2017.

Датум Активност Време Носиоци активности

 

04. и 05.07.2017 Први уписни круг 08:00-15:00 Уписна комисија
07.07.2017. Други  уписни круг 08:00-15:00 Уписна комисија
21.август 2017 Седница наставничког већа 10:00 Директор
31.август 2017 Седница 9:00 Директор
31.август 2017 Упис у 2, 3,и 4 разред 10:00-14:00 Одељeњске старешинe

Comments are currently closed.

HidroElektrana Bajina Basta Dunav osiguranje NP Tara