За будуће гимназијалце

За упис у први разред потрбна су следећа документа:

1. Пријава за упис (купује се у књижари)

2. Уверење о положеном завршном испиту

3. Сведочанства о завршеном 5, 6, 7, и 8. разреду

4. Извод из матичне књиге рођених

На овом месту можете преузети презентацију Гимназије „Јосиф Панчић“ Gimnazija 2019

HidroElektrana Bajina Basta Dunav osiguranje NP Tara