Почетак школске године

Обавештавају се наставници и ученици Гимназије да школска 2017/2018. година почиње у петак, 1. септембра 2017. године. Настава ће се одвијати у другој смени.

КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ЗА ЈУЛ и АВГУСТ 2017.

Датум Активност Време Носиоци активности   04. и 05.07.2017 Први уписни круг 08:00-15:00 Уписна комисија 07.07.2017. Други  уписни круг 08:00-15:00 Уписна комисија 21.август 2017 Седница наставничког већа 10:00 Директор 31.август 2017 Седница 9:00 Директор 31.август 2017 Упис у 2, 3,и 4 разред 10:00-14:00 Одељeњске старешинe