КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ЗА АВГУСТ 2018.

Датум Активност Време Носиоци активности
20.август 2018 Седница наставничког већа 9:00 Директор
20.-21.август 2018 Пријављивање поправних испита 8:00-12:00 Секретар
21-24.август 2018 Припремна наставе ученика који полажу поправни испит У договору са предметним наставником Предметни наставник
27.август 2018 Математика -писмени 8:00 Одељењски старешина – Предметни наставници
28.август 2018 Хемија 8:00 Одељењски старешина – Предметни наставници
29.август 2018 Математика -усмени 8:00 Одељењски старешина – Предметни наставници
31.август 2018 Седница Наставничког већа 9:00 Директор
31.август 2018 Упис у 2. 3. и 4 разред 10:00-14:00 Одељењске старешине

Comments are currently closed.

HidroElektrana Bajina Basta Dunav osiguranje NP Tara